Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 77
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/6/18 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia / U6 …3/7 III/6/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia / U6 wynagrodzenia prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/17/14 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 …roku przejściowego deficytu budżetowego / U17 budżet prezydent kredyt budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
budżet prezydent
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/22/15 — w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich / U22 …reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich / U22 Związek Miast Polskich prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/32/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …V/32/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/62/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U62 skarga prezydent skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 83 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U83 …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U83 prezydent skarga skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 84 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska / U84 prezydent skarga skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 123 — 123 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. nauczyciele wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata przedszkola wynagrodzenia
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 134 — 134 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska skarga prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 135 — 135 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska prezydent skarga prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
2. dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w przeliczeniu na etaty
2014-12-11 …dot. wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w l. 2009-2014 oraz ilości osób zatrudnionych w tym czasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku w…
2.
Jerzy Mazurek
7. dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu
2014-12-28 …dot. wynagrodzenia pracowników ZIM w projekcie ringu…
3.
Marcin Dadel
1. dot. wynagrodzeń w ZIM-ie
…dot. wynagrodzeń w ZIM-ie…
4.
Anna Mrowińska
20. dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych
2016-09-29 …dot. wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz przepracowanych nadrodzin i wynagrodzenia za nie lub dni wolnych…
5.
Marcin Sałata
4. dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
…dot. wynagrodzeń wraz z dodatkami i pochodnymi Dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Słupsku…
6.
Tomasz Lesiak
20. dot. polityki motywacyjnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w szczególności informacji o procedurze awansu zawodowego: ile osób od 6 grudnia 2014 do 30.11.2016 r. otrzymało awans zawodowy i podwyżkę z tym związaną; ile osób otrzymało premię, nagrodę etc służące docenieniu efektów pracy urzędników i w jakiej wysokości; jak wygląda system motywacyjny pracowników, kto odpowiada za realizację tej polityki, a także jak wygląda polityka standaryzacji wysokości wynagrodzeń do obejmowanych stanowisk i zakresów obowiązków
2016-12-01 …wygląda system motywacyjny pracowników, kto odpowiada za realizację tej polityki, a także jak wygląda polityka standaryzacji wysokości wynagrodzeń do obejmowanych stanowisk i zakresów obowiązków…
7.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-27 …o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem…
8.
Anna Rożek
68. dot. dodatków do wynagrodzeń
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 68. dot. dodatków do wynagrodzeń
9.
Daniel Jursza
17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta
2018-09-26 …17.dot. przedstawienia raportu z działań podjętych w MBP oraz stanowiska Prezydenta Miasta prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
10.
Daniel Jursza
19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-09-28 …ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników