Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 288 — 288 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 …Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 program bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …36/2 W sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021”. 424 w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta […] Słupska na lata 2017-2021” / U:424 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 463 — w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 / U:463 …Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 / U:463 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo pomoc społeczna
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …rok 437 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport alkohol niepełnosprawni…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
5. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/737/18 — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. …ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo zdrowie
6. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/39/18 — w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska …3/11 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska III/39/18 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska radni…
radni
7. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/112/19 — w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2019 roku …roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2019 roku sport bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo sport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …temat zmian w budżecie czy w wieloletniej prognozie finansowej, ale zajmą się też systemem oświaty czy tematem bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ogłoszą również, kto jest przewodniczącym nowej Komisji Statutowej oraz złożą […] stanu na 10 lutego 2017 r.). Podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian…
2. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Słupsku (druk nr 3/20) w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska (druk nr 3/11), w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …łami poniżej. Porządek obrad: 1.Sprawy regulaminowe. 2.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r. 3.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z…
4. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …października 2018 r. (stan na dzień 12 stycznia 2019 r.). Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2018 rok. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na…
5. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna; Budżet – m.in…
6. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna; Budżet – m.in…
7. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna; Budżet – m.in…
8. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna; Budżet – m.in…
9. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna; Budżet – m.in…
10. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …najważniejsze kwestie, oraz mogące budzić zainteresowanie. Zarządzenia podzielone zostały na poszczególne kategorie w kolejności alfabetycznej: Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – m.in.:  zarządzanie stanów klęsk żywiołowych, obrona terytorialna; Budżet – m.in…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
12. dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Szczecińska — Małcużyńskiego
2015-04-12 …dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Szczecińska - Małcużyńskiego…
2.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze…
3.
Anna Rożek
14. dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej-Kossaka-Małcużyńskiego
2015-05-15 …dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej-Kossaka-Małcużyńskiego…
4.
Anna Rożek
21. dot. sprawdzenia stanu drzew rosnących przy placu zabaw na ul. Lipowa — Druyffa oraz usunięcie tych, które są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców
2015-12-05 …drzew rosnących przy placu zabaw na ul. Lipowa - Druyffa oraz usunięcie tych, które są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców…
5.
Paweł Szewczyk
2. dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego.
2014-12-19 …dot. nasadzeń krzewów, które zwiększą bezpieczeństwo dzieci bawiących się w nowo powstałym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Konarskiego…
6.
Tadeusz Bobrowski
12. dot. reorganizacji Referatu Bezpieczeństwa
2015-12-29 …dot. reorganizacji Referatu Bezpieczeństwa
7.
Robert Danielkiewicz
12. wniosek o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima
2016-06-28 …wniosek o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Anny Łajming i Tuwima…
8.
Robert Danielkiewicz
17. dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Gdyńskiej
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 17. dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego na ul. Gdyńskiej…
9.
Wojciech Lewenstam
11. Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 11. Radny zgłosił interpelację w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszego, w mieście – pismo radnego w załączeniu…
10.
Anna Mrowińska
40.-45. 51) dot. polityki wspierania i uprzywilejowania słupskiego biznesu, słupskich przedsiębiorców oraz pozyskanych inwestorów 52) dot. składania oświadczeń majątkowych, 53) dot. wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę o pracę, 54) dot. awarii serwera oraz polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i baz danych w Urzędzie Miejskim, 55) dot. powodu niewykonania planu wydatków za rok 2016 projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, 56) dot. wydatków poniesionych w latach 2015-2016 na konsultacje społeczne.
2017-04-26 …wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę o pracę, 54) dot. awarii serwera oraz polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i baz danych w Urzędzie Miejskim, 55) dot. powodu niewykonania planu wydatków za rok…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników