Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 65
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/28/15 — w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego …5/7 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha […] stanowiącej własność Województwa Pomorskiego. V/28/15 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Prof. Lotha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego nieruchomości darowizny nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 115 — 115 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia Umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową …Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia […] na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową Umowa program współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod […] budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
drogi współpraca regionalna
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 158 — 158 — w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. …15/12 158 158 - w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku. nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
drogi inwestycje współpraca regionalna
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 201 — 201 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku opłaty opłaty…
opłaty
7. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 221 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo — rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia” …Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia” porozumienie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
drogi inwestycje współpraca regionalna
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 257 — 257 — w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12 …w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12 drogi drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 283 — 283 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku …w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku Uchwała Nr XV/158/15 nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 325 — 325 — w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) …w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (Dz. Urz. Woj. 2016.2914) nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …mających na celu uzdrowienie finansów Miasta, projekcja kolejności realizacji inwestycji drogowych na obszarze pomiędzy ulicą Gdańską a drogą krajową Nr 21, opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016, zaopiniowanie projektów uchwał…
2. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu […] odcinka drogi położonego w pobliżu osiedla mieszkaniowego, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w przedmiocie […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie działań prowadzonych w zakresie przygotowania inwestycji pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”, a w szczególności nie uwzględnienia protestu mieszkańców w sprawie planowanego przebiegu…
3. Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" …Komisja doraźna ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku" 2014-02-25 9:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie dokumentacji i pozwoleń […] na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-04-03 10:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z protokołem kontroli dokumentacji przetargowej, zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie […] Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z kalendarium działań dotyczących przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”. 2014-06-26 10:00 Sprawy regulaminowe, informacja o realizacji zadania inwestycyjnego…
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie dostępności dróg dojazdowych do firm usytuowanych przy ul. Borchardta od ul. Portowej w Słupsku. 5. Sprawy bieżące…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska (druk nr 57/17); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4); w sprawie odstąpienia od zbycia […] w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr…
2. Dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 4 2015-04-17 …posesji nr 14, od spotkania z mieszkańcami tego rejonu miasta w sprawie budowy drogi. Dyżur kontynuowany będzie w sali nr 117 Urzędu Miejskiego. Sprawy można zgłaszać radnym także…
3. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …dróg gminnych (druk nr 37/35), w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej (druk nr 37/36), w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dr…
4. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …druk nr 59/19); w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr […] położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4); w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1); w sprawie […] odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2); w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk…
5. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9). Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 44
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
1. dot. prac zleconych przez samorząd Miasta Słupska, związanych z budową i remontem dróg, wykonywanych w latach 2006-2014 na terenie Słupska przez firmę "Drogi i Mosty" Sp. z o.o. oraz ZIMAR Ryszarda Zygierta z Bytowa
2014-12-10 …dot. prac zleconych przez samorząd Miasta Słupska, związanych z budową i remontem dróg, wykonywanych w latach 2006-2014 na terenie Słupska przez firmę "Drogi i Mosty" Sp. z o.o. oraz ZIMAR Ryszarda Zygierta z…
2.
Jerzy Mazurek
5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”
2014-12-17 …w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty…
3.
Jerzy Mazurek
15. dot. budowy drogi ul. Wczasowej, Szafranka, Grzybowej, Biernackiego, Aluchny Emelianow, Sułkowskiego
2015-04-30 …dot. budowy drogi ul. Wczasowej, Szafranka, Grzybowej, Biernackiego, Aluchny Emelianow, Sułkowskiego…
4.
Jerzy Mazurek
30. dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i 10
2016-03-16 …dot. fatalnego stanu i konieczności naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej z wjazdem od ulicy Hubalczyków między budynkami nr 8 i…
5.
Bogusław Dobkowski
40. dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej
2016-01-27 …dot. remontu drogi dojazdowej do ul. Koszalińskiej…
6.
Bogusław Dobkowski
59. dot. bezpieczeństwa na drodze
2016-06-30 …dot. bezpieczeństwa na drodze
7.
Bogusław Dobkowski
62. dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok
2016-09-15 …dot. propozycji zadań (drogi, chodniki na os. Niepodległości) do uwzględnienia na etapie planowania inwestycji na 2017 rok…
8.
Marcin Dadel
5. dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica
…dot. podjęcia pilnych działań związanych z korektą planu budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 na wysokości osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Włodkowica…
9.
Marcin Dadel
23. dot. barierek oddzielających jezdnię od chodnika, zlokalizowanych wzdłuż dawnego przebiegu drogi krajowej nr 6.
…dot. barierek oddzielających jezdnię od chodnika, zlokalizowanych wzdłuż dawnego przebiegu drogi krajowej nr…
10.
Marcin Dadel
25. dot. jakości wykonania dróg rowerowych
…dot. jakości wykonania dróg rowerowych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników