Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 439 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …rok 439 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola…
budżet oświata przedszkola
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 483 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. …dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/6 — w sprawie kierunków działań Prezydenta Miasta Słupska dotyczących przystąpienia do prac związanych z opracowaniem merytorycznym i organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. …we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 244 — 244 — w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” …pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” program współpracy oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca…
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 247 — 247 — w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13, zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. …im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
7. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 404 — 404 — w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku …wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
finanse oświata szkoły
8. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/795/18 — w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk …w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 281 — 281 — w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów. …publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała Nr LXI/795/14 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 246 — 246 — w sprawie zamiaru zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 …dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników