Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 206 — 206 — w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
2. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/6 — w sprawie kierunków działań Prezydenta Miasta Słupska dotyczących przystąpienia do prac związanych z opracowaniem merytorycznym i organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. …we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk …osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
finanse oświata
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 442 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …do nowego ustroju szkolnego. 442 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 671 — w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku …Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku 671 w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. pomoc materialna szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna szkoły
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 263 — 263 — w sprawie zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. …dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 429 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 …szkolnego. 429 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego / U:429 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 262 — 262 — w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. …wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
10. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 352 — 352 — w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska …w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników