Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 650 — w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju …z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 282 — 282 — w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 …w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
3. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 259 — 259 w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. …liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 263 — 263 — w sprawie zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. …dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. oświata szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata szkoły
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 442 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …do nowego ustroju szkolnego. 442 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 404 — 404 — w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku …wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
finanse oświata szkoły
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 122 — 122 — w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. …materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska. pomoc materialna szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
oświata pomoc społeczna szkoły
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 391 — 391 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska …32/8 391 391 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oświata szkolnictwo budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu dotacje…
budżet dotacje
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 439 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …rok 439 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola…
budżet oświata przedszkola
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 176 — 176 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania …szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Uchwała Nr XLVI/634/14 dotacje szkolnictwo oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu dotacje szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet dotacje oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników