Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/46/15 — w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 / U46 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015. W sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na […] realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015. VII/46/15 w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji […] zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 / U46 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 121 — 121 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 Uchwała Nr VII/46/15 niepełnosprawni niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 151 — 151 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. …roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr VII/46/15 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 239 — 239 — w sprawie przyjęcia „Kierunków działań na rzecz osób z niepełnoprawnościami w Słupsku na lata 2016–2020” …sprawie przyjęcia „Kierunków działań na rzecz osób z niepełnoprawnościami w Słupsku na lata 2016–2020” osoby niepełnosprawne niepełnosprawni
niepełnosprawni
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 274 — 274 — w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 298 — 298 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Uchwała Nr XXIII/274/16 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 432 — w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:432 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku. 432 w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:432 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 461 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:461 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku. 461 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:461 PFRON […] niepełnosprawni
niepełnosprawni
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 437 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok …w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 570 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku 570 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku finanse kredyty, dochody…
finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …miasta Słupska z okazji XX-lecia działalności i organizacji 25. imprezy rangi mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zarys strategii oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zastępczej, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] Rodzinie w Słupsku w zakresie odmowy przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem działalność…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 – przedstawienie kierunków działań, informacja nt. zapewnienia wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki oraz przygotowanie […] bieżące 2016-11-23 10:00 sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją nt. opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną, w środowisku zamieszkania, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie opinii o projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 rok […] regulaminowe; 2) działalność organizacji pacjenckich - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Epilepsja" oraz Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników