Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 151 — 151 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. …roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała Nr VII/46/15 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 121 — 121 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 Uchwała Nr VII/46/15 niepełnosprawni niepełnosprawni
niepełnosprawni
3. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 298 — 298 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. Uchwała Nr XXIII/274/16 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 274 — 274 — w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku. PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 461 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:461 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku. 461 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:461 PFRON […] niepełnosprawni
niepełnosprawni
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/21 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu niepełnosprawni nieruchomości głównie mieszkania, grunty sport transport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol bezpieczeństwo budżet niepełnosprawni nieruchomości sport transport zdrowie
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 239 — 239 — w sprawie przyjęcia „Kierunków działań na rzecz osób z niepełnoprawnościami w Słupsku na lata 2016–2020” …sprawie przyjęcia „Kierunków działań na rzecz osób z niepełnoprawnościami w Słupsku na lata 2016–2020” osoby niepełnosprawne niepełnosprawni
niepełnosprawni
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 46 — w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 / U46 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 / U46 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 432 — w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:432 …Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku. 432 w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku / U:432 PFRON niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …roku, sprawy bieżące. 2015-10-21 10:00 Sprawy regulaminowe, słupski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 – przedstawienie kierunków działań, informacja nt. zapewnienia wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki oraz przygotowanie […] bieżące 2016-11-23 10:00 sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją nt. opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną, w środowisku zamieszkania, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sformułowanie opinii o projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 rok […] regulaminowe; 2) działalność organizacji pacjenckich - spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Metalowych Serc, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Epilepsja" oraz Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące…
2. Komisja Edukacji …miasta Słupska z okazji XX-lecia działalności i organizacji 25. imprezy rangi mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zarys strategii oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zastępczej, rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta […] Rodzinie w Słupsku w zakresie odmowy przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy przeprosin za niezgodną z prawem działalność…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników