Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 01 kwietnia 1952, Jabłowo
Wykształcenie: wyższe
Miejsce pracy: współwłaściciel — PUH "ŁAD" Słupsk

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018
Członek komisji:

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 354
Okręg: nr 4

Kontakt:
lad.slupsk@wp.pl
502 517 555

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Gospodarki Komunalnej, przewodniczący źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
760
Nieobecność
4

Oddane głosy

Za
686
Przeciw
26
Wstrzymał się
43
Głos nieoddany
5
Nieobecny
4
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 764 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/764/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/763/18 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r. Uchwalono
radni wybory
3. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/762/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwalono
wybory
4. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/761/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Uchwalono
skargi sport
5. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/760/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Uchwalono
opłaty szkoły
6. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/759/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 Uchwalono
finanse
7. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/758/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/757/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
9. Sesja nr 54 z dnia
2018-07-10
Uchwała nr LIV/756/18 — w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwalono
inwestycje
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/755/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Uchwalono
skargi sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Ostatnia aktywność

2017-03-29

interpelacja

19. dot. przewidywanego terminu odnowienia oznakowania drogowego w mieście oraz przywrócenia ruchu drogowego na ulicy Lotha do stanu poprzedniego.

2016-10-28

interpelacja

18. dot. przetargu na wywóz nieczystości

2016-10-27

interpelacja

17. dot. otwarcia przejazdu drogą wewnętrzną na ulicy Borchardta

2016-10-26

interpelacja

16. dot. współpracy Prezydenta Miasta z Wójtem Gminy

2016-09-28

interpelacja

15. dot. spowolnienia ruchu przy ul. Klonowej

2016-05-28

interpelacja

14. dot. wypowiedzi Prezydenta Miasta

2016-05-27

interpelacja

13. dot. problemu z wyjazdem z ulicy Szafranka

2016-05-26

interpelacja

12. ustawienie kilku ławek na ul. Hubalczyków w kierunku Szpitala.

2016-05-25

interpelacja

11. dot. wniosku grupy rowerzystów.

2016-04-28

interpelacja

10. dot. ul. Zygmunta Augusta.

2016-04-27

interpelacja

9. dot. ul. Klonowej.

2016-04-26

interpelacja

8. dot. funkcjonowania Straży Miejskiej.

2016-01-27

interpelacja

7. dot. ustawienia ławek na ul. Hubalczyków

2015-11-26

interpelacja

6. dot. terenów przy torach i wiadukcie

2015-11-25

interpelacja

5. dot. sytuacji na ul. Klonowej

2015-09-30

interpelacja

4. dot. prędkości, z jaką poruszają się pojazdy po ulicy Klonowej

2015-06-24

interpelacja

3. dot. organizacji pracy ZIM-u

2015-02-25

interpelacja

2. dot. dróg, które na dziś posiadają pozwolenie na budowę

2015-01-28

interpelacja

1. w sprawie dodatków specjalnych

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe