Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 75
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/29/15 — w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 …5/8 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności […] Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej. V/29/15 w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej, Juliana Tuwima, Rynek Rybacki, Garncarskiej i Gdańskiej / U29 nieruchomości…
nieruchomości
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/43/15 — w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej / U43 …Wojewody Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej / U43 kwalifikacja wojskowa prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 97 — w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu / U97 …PIG w Warszawie 97 w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu / U97 administracja geologiczna prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 157 — 157 — w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Słupsk prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Głobinie …15/2 157 157 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Słupsk prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Głobinie nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 196 — 196 — w sprawie poparcia utworzenia 17. województwa z miastami wojewódzkimi w Słupsku i Koszalinie …w sprawie poparcia utworzenia 17. województwa z miastami wojewódzkimi w Słupsku i Koszalinie województwo środkowopomorskie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 197 — 197 — w sprawie poparcia ustanowienia ministerstwa właściwego do spraw gospodarki morskiej z siedzibą w Mieście Słupsk. …w sprawie poparcia ustanowienia ministerstwa właściwego do spraw gospodarki morskiej z siedzibą w Mieście Słupsk. gospodarka morska prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
7. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 230 — 230 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. …20/12 230 230 - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku…
dotacje oświata szkoły
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 287 — 287 — w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy św. Klary z Asyżu. …w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy św. Klary z Asyżu. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 319 — 319 — w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte. …w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 320 — 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …lata 2016-2022, sprawy bieżące. 2016-09-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok, ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku, zaopiniowanie […] Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu Miasta […] Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2017 rok. 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie…
3. Komisja Rewizyjna …tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia […] sprawy regulaminowe, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska na niezgodne z prawem działania w zakresie nie udostępnienia informacji publicznej, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci ekspertyzy z zakresu interpretacji prawa podatkowego przy korzystaniu przez podmioty gospodarcze z pomocy publicznej w ramach działalności na terenie Słupskiej Strefy Ekonomicznej…
4. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …w Słupsku z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych. Interpelacje i wnioski radnych. 58 Sesja Rady Miasta…
2. Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA? 2016-06-24 …Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na jego wydanie. Projekt uchwały nr XXVI…
3. XXIII Sesja RM już za nami…. 2016-04-06 …odbędzie się 24 kwietnia. A tymczasem…kto był za, a kto przeciw? Masz prawo wiedzieć jak głosował Twój radny. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami, interpelacjami radnych…
4. Witamy na portalu slupsk.mamprawowiedziec. 2015-03-03 …Witamy na portalu slupsk.mamprawowiedziec. 2015-03-03 Oddajemy w Wasze ręce portal  Słupsk. Mam Prawo Wiedzieć  nad którym pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Portal w jednym miejscu skupia…
5. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 36/11); w sprawie wniesienia skargi […] osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 36/9); w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad…
6. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 37/13), w sprawie określenia kryteri…
7. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …druk nr 53/16), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia…
8. Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 57a 2018-09-18 …w Mieście Słupsku rokiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę a także uzyskania praw wyborczych kobiet…
9. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11); 12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bolesława Chrobrego (druk nr 2/12); 13) w sprawie wyrażenia…
10. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …wydawany przez organ jednoosobowy, np. Prezydenta. Zarządzenia zgodnie z art. 41 ustawy o samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego wydawany w sprawach pilnych.   W jaki sposób analizujemy zarządzenia? Zarządzenia z podziałem na […] wkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowe, zbywanie części nieruchomości oraz hipoteki; Organizacja prac urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
10. dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy 3 Maja
2015-04-24 …dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej…
2.
Zbigniew Wojciechowicz
26. dot. pracy Zespołu Koordynującego obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet, powołanego Zarządzeniem Nr 230/KU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 lutego 2018 roku, a także pracowników Urzędu Miejskiego
2018-09-06 …dot. pracy Zespołu Koordynującego obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet, powołanego Zarządzeniem Nr 230/KU/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 lutego 2018 roku, a także pracowników Urzędu Miejskiego…
3.
Bogusław Dobkowski
145. dot. sfatygowanego już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet
2018-09-17 …dot. sfatygowanego już nieco muralu (?!) w kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
4.
Zbigniew Wojciechowicz
dot. organizacji 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia praw wyborczych kobiet
2018-11-16 …interpelacja 2018-11-16 dot. organizacji 100-lecia Niepodległości Polski i 100-lecia praw wyborczych kobiet…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników