Uchwała RM stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkamy się z Wojewodą w WSA?

2016-06-24

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Słupsku podjęła Stanowisko w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 czerwca 2016 r. Znak: PN-IV.4131.26.2016.MP stwierdził nieważność tego Stanowiska jednocześnie wskazując na możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W opinii Radnych Rozstrzygnięcie Wojewody Pomorskiego, jest niezgodne z prawem, ponieważ nie został zachowany termin jaki miał Wojewoda na jego wydanie.

Projekt uchwały nr XXVI-26 już w naszym serwisie: https://mamprawowiedziec.pl/file/14674