Wyniki wyszukiwania dla tagu: symbole

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/782/18 — w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska …zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska LVIII/782/18 w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska symbole herb, flaga, logo…
symbole
2. Sesja nr 12 z dnia
2019-10-30
Uchwała nr XII/208/19 — w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane …reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane przedsiębiorcy symbole herb, flaga, logo prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo przedsiębiorcy symbole
3. Sesja nr 17 z dnia
2020-04-29
Uchwała nr XVII/313/20 — w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Słupska projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane …urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane symbole herb, flaga, logo prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie przedsiębiorcy…
prezydent przedsiębiorcy symbole
4. Sesja nr 19 z dnia
2020-06-24
Uchwała nr XIX/356/20 — w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku …w Słupsku XIX/356/20 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku symbole herb, flaga, logo tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
symbole tereny zielone
5. Sesja nr 19 z dnia
2020-06-24
Uchwała nr XIX/357/20 — w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku …o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku symbole herb, flaga, logo drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi symbole
6. Sesja nr 19 z dnia
2020-06-24
Uchwała nr XIX/358/20 — w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku …Słupsku w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe symbole herb, flaga, logo…
drogi symbole
7. Sesja nr 24 z dnia
2020-10-28
Projekt uchwały nr 24/3 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku …nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe symbole herb, flaga, logo…
drogi symbole
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników