Sesja nr 24 z dnia 2020-10-28
Projekt uchwały nr 24/3 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach