Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-17
Uchwała nr III/5/14 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 …3/2 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska III/5/14 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Dz. Urz. Woj. 2015.94) / U5 Statut Izba Wytrzeźwień Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych statut zmiany statutu gminy alkohol…
alkohol statut
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/45/15 — w sprawie wyrażenia woli utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / U45 …7/14 w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. VII/45/15 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu / U45…
partycypacja seniorzy
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 85 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U85 …10/12 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska 85 w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska / U85 Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 120 — 120 — w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. …13/15 120 120 - w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Rada Seniorów seniorzy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja seniorzy
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 131 — 131 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …13/14 131 131 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. Uchwała Nr XVIII/245/12 młodzież młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada…
młodzież partycypacja
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 163 — 163 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …15/9 163 163 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska statut statut zmiany statutu gminy…
statut
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 168 — 168 — w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. …zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 208 — 208 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska …jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska Obwieszczenie tekstu jednolitego Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 233 — 233 — w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska …20/4 233 233 - w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska Statut statut zmiany statutu gminy…
statut
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …działania komisji jest kontrola Prezydenta Miasta i podległych mu Jednostek według regulaminu stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Słupska. 2015-12-19 11:30 Sprawy regulaminowe, złożenie do Rady wniosku o wybór Przewodniczącego Komisji […] handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na […] zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku polegającego na nieterminowym i nierzetelnym udzielaniu odpowiedzi na…
2. Komisja Statutowa …Komisja Statutowa Zadania Komisji: 1) analiza obowiązującego Statutu Miasta Słupska pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, potrzebami organizacyjnymi i proceduralnymi, zaktualizowanie treści, zaproponowanie zmian w statucie; 2) zebranie wniosków i uwag zgłoszonych do Statutu […] zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta lub w sprawie przyjęcia nowego Statutu. 2017-02-10 13:00 Sprawy regulaminowe. Wybór Przewodniczącego Komisji 2017-03-10 13:30 Sprawy regulaminowe. Sprawy organizacyjne […] Sprawy regulaminowe. Analiza Rozdziału I i II Statutu Miasta Słupska. 2017-06-12 13:30 Sprawy regulaminowe. Omówienie poprawek do Rozdziału I Statutu Miasta. Analiza zapisów Rozdziału II i III Statutu Miasta…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników