Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 104 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok — Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 …13/7 104 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej / U104 sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 105 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" / U105 …13/8 105 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Państwowego Teatru Lalki „Tęcza" / U105 sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 106 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury / U106 …13/9 106 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury / U106 sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 107 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury / U107 …13/10 107 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury / U107 sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 108 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku / U108 …13/11 108 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku / U108 sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki…
finanse kultura
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 109 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku / U109 …13/12 109 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2014 rok- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica ” w Słupsku / U109 sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki…
finanse kultura
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 168 — 168 — w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. …Publicznej w Słupsku w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 280 — 280 — w sprawie zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku …Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku biblioteka kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 308 — 308 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku sprawozdanie finansowe kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse kultura
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 311 — 311 — w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku …w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku sprawozdanie finansowe finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
finanse kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …ł ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 37/13), w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia…
2. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (druk nr 2/11); 12) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku…
3. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
4. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
5. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
6. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
7. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
8. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …o przebiegu i wykonaniu budżetu, zmiany w planie budżetu; Edukacja – m.in.: zarządzanie placówkami oświatowymi; Kultura - m.in.: praca jednostek kultury oraz sprawy dotyczące kierownictwa jednostek; Nieruchomości – m.in.: zarządzenia dotyczące prawa pierwokupu, sprzedaży…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 15
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
9. dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji
2015-03-10 …dot. kosztów utrzymania placówek Słupskiego Ośrodka Kultury i Punktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Braci Gierymskich 1 w kontekście planów zmiany ich lokalizacji…
2.
Anna Rożek
55. dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku
2016-10-08 …dot. stanu oświetlenia w Parku Kultury i Wypoczynku…
3.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
4.
Marcin Sałata
2. dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen
…dot. punktacji rozdawania grantów na sport i na kulturę wraz z arkuszami ocen…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
6.
Kazimierz Czyż
21. Radny zapytał o zdarzenie z 31 sierpnia tego roku, kiedy z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta.
2017-09-30 …z budynku Administracji Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jednego z interesantów wyprowadzała policja. Zdaniem radnego mija się to z kulturą obsługi petenta…
7.
Bogusław Dobkowski
104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja
2017-10-03 …interpelacja 2017-10-03 104. dot. dokumentacji technicznej na remont i termomodernizację pawilonu Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. 3 Maja…
8.
Mieczysław Jaroszewicz
14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to nastąpi, rdza zniszczy most. Zapytał, czy nie udałoby się tej rdzy zlikwidować.
2017-09-28 …interpelacja 2017-09-28 14. Radny zgłosił wniosek o zabezpieczenie rdzewiejących części metalowych mostu Czołgowego w Parku Kultury i Wypoczynku. Nadmienił, że wie, że odpowiedź będzie taka, że tam kiedyś będzie obwodnica, ale zanim to…
9.
Mieczysław Jaroszewicz
17. Radny zwrócił uwagę, że w sobotę miały miejsce trzy ważne wydarzenia w Słupsku: koncerty w Rondzie, w MCK-u, w teatrze. Uwagi mieszkańców były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem innej.
2017-10-26 …były takie, że szkoda, że wszystko odbywa się jednego dnia o tej samej porze. Zdaniem radnego Wydział Kultury powinien spróbować koordynować ważne wydarzenia, by odbiorcy nie musieli decydować się na udział w jednej imprezie kosztem…
10.
Jerzy Mazurek
42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok
2018-01-31 …interpelacja 2018-01-31 42. dot. dotacji dla jednostek kultury w mieście Słupsku na 2017 i 2018 rok…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników