Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedsiębiorcy

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 194 — 194 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją …18/11 194 194 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z…
inwestycje nieruchomości podatki
2. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/5 — w sprawie budowy zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny …48/5 w sprawie budowy zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny przedsiębiorcy
przedsiębiorcy
3. Sesja nr 12 z dnia
2019-10-30
Uchwała nr XII/208/19 — w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane …urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane przedsiębiorcy symbole herb, flaga, logo prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo przedsiębiorcy symbole
4. Sesja nr 12 z dnia
2019-10-30
Uchwała nr XII/213/19 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku …działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku skargi nieruchomości głównie mieszkania, grunty przedsiębiorcy
nieruchomości przedsiębiorcy skargi
5. Sesja nr 15 z dnia
2020-01-29
Uchwała nr XV/280/20 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej — Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku …sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku skargi przedsiębiorcy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości przedsiębiorcy skargi
6. Sesja nr 17 z dnia
2020-04-29
Uchwała nr XVII/313/20 — w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Słupska projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane …rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane symbole herb, flaga, logo prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie przedsiębiorcy
prezydent przedsiębiorcy symbole
7. Sesja nr 18 z dnia
2020-05-27
Uchwała nr XVIII/331/20 — w sprawie rozpatrzenia petycji o obniżenie podatku od lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą …przeznaczonych na działalność gospodarczą w sprawie rozpatrzenia petycji o obniżenie podatku od lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą przedsiębiorcy podatki prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
podatki prawo przedsiębiorcy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Marcin Sałata
18. dot. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających poza strefą ekonomiczną
…dot. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających poza strefą ekonomiczną…
2.
Anna Mrowińska
40.-45. 51) dot. polityki wspierania i uprzywilejowania słupskiego biznesu, słupskich przedsiębiorców oraz pozyskanych inwestorów 52) dot. składania oświadczeń majątkowych, 53) dot. wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę o pracę, 54) dot. awarii serwera oraz polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i baz danych w Urzędzie Miejskim, 55) dot. powodu niewykonania planu wydatków za rok 2016 projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, 56) dot. wydatków poniesionych w latach 2015-2016 na konsultacje społeczne.
2017-04-26 …interpelacja 2017-04-26 40.-45. 51) dot. polityki wspierania i uprzywilejowania słupskiego biznesu, słupskich przedsiębiorców oraz pozyskanych inwestorów 52) dot. składania oświadczeń majątkowych, 53) dot. wykazu pracowników, z którymi od 6.12.2014 r. rozwiązano umowę…
3.
Anna Mrowińska
60. dot. nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców na przykładzie corocznego przeprowadzania konkursu ofert na organizację imprezy sylwestrowej w Słupsku
2017-11-03 …interpelacja 2017-11-03 60. dot. nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców na przykładzie corocznego przeprowadzania konkursu ofert na organizację imprezy sylwestrowej w Słupsku…
4.
Anna Mrowińska
63. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 w sprawie nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców — sprawa nr ORM.0003.167.2017
2017-12-13 …interpelacja 2017-12-13 63. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 w sprawie nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców - sprawa nr ORM.0003.167.2017…
5.
Anna Mrowińska
64. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 w sprawie nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców — sprawa nr ORM.0003.167.2017
2018-01-03 …interpelacja 2018-01-03 64. dot. interpelacji międzysesyjnej z 3.11.2017 w sprawie nierównego traktowania lokalnych przedsiębiorców - sprawa nr ORM.0003.167.2017…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników