Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 72 — w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 …jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia […] listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 72 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XLII/608/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości / U72 […] Obwieszczenie RM 2015-04-29 podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 190 — 190 — w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 …w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 polityka podatkowa podatki
podatki
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 191 — 191 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …18/7 191 191 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 192 — 192 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …18/8 192 192 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych podatki podatki transport…
podatki transport
5. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 193 — 193 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. …18/18 193 193 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty rolnictwo i leśnictwo podatki
nieruchomości podatki rolnictwo i leśnictwo
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 194 — 194 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją …18/11 194 194 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z […] nową inwestycją inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
inwestycje nieruchomości podatki
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 270 — 270 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska 114/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty […] podatki
nieruchomości podatki
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 271 — 271 — w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska 112/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki podatki
podatki
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 272 — 272 — w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska …w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 376 — 376 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …32/13 376 376 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości podatek od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 2 Sesja Rady Miasta w Słupsku 2018-11-28 …zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 2/6); 7) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 2/7); 8) w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr…
2. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2018 2018-10-10 …urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia…
3. Analiza zarządzeń kwiecień — czerwiec 2018 2018-07-10 …urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia…
4. Analiza zarządzeń styczeń — marzec 2018 2018-04-10 …urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia…
5. Analiza zarządzeń lipiec — wrzesień 2017. 2017-10-10 …urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia…
6. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2017 2018-01-10 …urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia…
7. Analiza zarządzeń październik — grudzień 2018 2018-12-20 …urzędu - m.in.: regulaminy organizacyjne urzędu, udzielanie pełnomocnictw; Planowanie przestrzenne - m.in.: sprawy związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; Podatki lokalne – m.in.: podatki od nieruchomości, rolne, leśne, od środków transportowych; Przetargi – m.in.: ogłoszenia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników