Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 342 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dotacje, budżet dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
dotacje środowisko woda i ścieki
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 494 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. …39/4 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. 494 w sprawie zatwierdzenia […] taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Projekt uchwały nr 12/8 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska …w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska 7 11 2 3 0 woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 268 — 268 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. …o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. wodociągi woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 59 z dnia
Projekt uchwały nr 59/12 — w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska. …59/12 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska. woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 296 — 296 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska …za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska 296 opłaty woda i ścieki opłaty…
opłaty woda i ścieki
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/56/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 …Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 Uchwała Nr VII/53/11 ochrona środowiska dotacje woda i ścieki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
10. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr — Wycofane z porządku obrad …realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". Wycofane z porządku obrad woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Mieczysław Jaroszewicz
23. dot. odprowadzania deszczówki przy ul. Paderewskiego
2018-09-21 …dot. odprowadzania deszczówki przy ul. Paderewskiego woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników