Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Projekt uchwały nr 12/8 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska …w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska 7 11 2 3 0 woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/55/15 — w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 …w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 Wykaz zadań wodociągi spółki woda i ścieki
spółki woda i ścieki
3. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr — Wycofane z porządku obrad …realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". Wycofane z porządku obrad woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/749/18 — w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska …53/23 w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska […] LIII/749/18 w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 494 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. …39/4 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. 494 w sprawie zatwierdzenia […] taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 128 — 128 — w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” …wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” porozumienie międzygminne projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki dotacje…
dotacje środowisko woda i ścieki
8. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Uchwała nr LIX/803/18 — w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska. …59/12 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta […] Słupska. LIX/803/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska. woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 658 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku …i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu " Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników