Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 130 — 130 — w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 …13/23 130 130 - w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 sądy powszechne sąd radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego…
radni sąd
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 175 — 175 — w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku …w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku sądy powszechne sąd
sąd
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 179 — 179 — w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) …16/14 179 179 - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) sądy powszechne wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami […] sąd
sąd wybory
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 229 — 229 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku …20/13 229 229 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarga skargi sąd
sąd skargi
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 326 — 326 — w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. …27/6 326 326 - w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. skarga skargi sąd
sąd skargi
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 368 — 368 — w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę …31/6 368 368 - w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi […] sąd
radni sąd skargi
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 431 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku / U:431 …36/3 W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 431 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku / U:431 skargi sąd
sąd skargi
8. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/165/19 — w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu …zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu sąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo sąd
9. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/166/19 — w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu …zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu sąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo sąd
10. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/167/19 — sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu …kandydata na ławnika bez dalszego biegu prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sąd
prawo sąd
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników