Sesja nr 52 z dnia 2018-05-30
Uchwalona
Uchwała nr LII/720/18 — w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody

Rozkład głosów radnych

Za
18
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
2
Nieobecny
3

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach