Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 130 — 130 — w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 …13/23 130 130 - w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 sądy powszechne sąd radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego…
radni sąd
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 175 — 175 — w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku …w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku sądy powszechne sąd
sąd
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 179 — 179 — w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) …16/14 179 179 - w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016-2019 (głosowanie tajne; "ZA" oznacza obecność na głosowaniu) sądy powszechne wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami […] sąd
sąd wybory
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 229 — 229 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku …20/13 229 229 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarga skargi sąd
sąd skargi
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 326 — 326 — w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. …27/6 326 326 - w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r., znak: PN-IV.4131.26.2016.MP, stwierdzające nieważność Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku z dnia […] kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. skarga skargi sąd
sąd skargi
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 368 — 368 — w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę …31/6 368 368 - w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę skargi radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego […] sąd
radni sąd skargi
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 431 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku / U:431 …36/3 W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 431 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku / U:431 sąd skargi…
sąd skargi
8. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/165/19 — w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu …zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu sąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo sąd
9. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/166/19 — w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu …kandydata na ławnika bez dalszego biegu prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sąd
prawo sąd
10. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/167/19 — sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu …pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu sąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo sąd
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników