Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 434 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 …Bałtyk". 434 w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 345 — 345 — w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą …Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora […] Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju […] przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą Uchwała Nr LIX/775/14 porozumienie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 39 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 …na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 Porozumienie MOF woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 209 — 209 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" Stowarzyszenie Gmin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 495 — w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. …w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
nieruchomości współpraca regionalna zwierzęta
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 241 — 241 — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich JST w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego …Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 177 — 177 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Słupsk do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 …realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 program współpracy projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
projekty unijne współpraca regionalna
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 240 — 240 — w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w latach 2016-2018 …rakowi szyjki macicy w latach 2016-2018 porozumienie międzygminne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. …bezdomności zwierząt. 497 w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
współpraca regionalna zwierzęta
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników