Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 275 — 275 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” …Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” MOF przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
oświata przedszkola współpraca regionalna
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” współpracy oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 54 — w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 …polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 Porozumienie międzygminne porozumienie międzygminne ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne woda i ścieki…
woda i ścieki współpraca regionalna
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi współpraca regionalna
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 434 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 …Bałtyk". 434 w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 115 — 115 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia Umowy pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową …udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania objętego Umową Umowa program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi współpraca regionalna
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 241 — 241 — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich JST w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego …Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 21 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie / U21 …sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie / U21 Związek Powiatów Polskich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 18 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok / U18 …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
partycypacja współpraca regionalna
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 73 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku / U73 …Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku / U73 Porozumienie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników