Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
2. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 209 — 209 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" Stowarzyszenie Gmin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 495 — w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. …w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
nieruchomości współpraca regionalna zwierzęta
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 286 — 286 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku …funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku porozumienie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. …bezdomności zwierząt. 497 w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
współpraca regionalna zwierzęta
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 434 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 …Bałtyk". 434 w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 365 — 365 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" organizacje pozarządowe, współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla…
partycypacja współpraca regionalna
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi inwestycje współpraca regionalna
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 25 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 MOF RPO energia ciepło, gaz, prąd współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne projekty unijne…
energia projekty unijne współpraca regionalna
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 103 — w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 …na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników