Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 241 — 241 — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich JST w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego …Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 21 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie / U21 …sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie / U21 Związek Powiatów Polskich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 24 — w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do Stowarzyszenia „HanseVerein – Verein zur Förderung des internationalen Städtebunds DIE HANSE e.V.“ / U24 …do Stowarzyszenia „HanseVerein – Verein zur Förderung des internationalen Städtebunds DIE HANSE e.V.“ / U24 HanseVerein projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
projekty unijne współpraca regionalna
4. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 406 — 406 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" …pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" współpraca regionalna drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi współpraca regionalna
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 172 — 172 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. …funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. porozumienie transport komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 434 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 …Bałtyk". 434 w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" / U:434 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi inwestycje współpraca regionalna
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 27 — w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku / U27 …i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku / U27 szczepienia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 209 — 209 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" Stowarzyszenie Gmin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników