Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/681/18 — w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce …sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce bezrobocie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
bezrobocie pomoc społeczna współpraca regionalna
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 241 — 241 — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich JST w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego …Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 365 — 365 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" organizacje pozarządowe, współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla…
partycypacja współpraca regionalna
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 103 — w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 …na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 345 — 345 — w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą …Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora […] Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju […] przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą Uchwała Nr LIX/775/14 porozumienie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. …bezdomności zwierząt. 497 w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
współpraca regionalna zwierzęta
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
partycypacja współpraca regionalna
9. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 341 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” …Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” program współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 275 — 275 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” …Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” MOF przedszkola oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
oświata przedszkola współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników