Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 221 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo — rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia” …ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia” porozumienie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi inwestycje współpraca regionalna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 103 — w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 …na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 207 — 207 — w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku …Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr V/23/15 Związek Miast Baltyckich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 495 — w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. …w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta…
nieruchomości współpraca regionalna zwierzęta
5. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
partycypacja współpraca regionalna
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 209 — 209 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" Stowarzyszenie Gmin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 381 — 381 — w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego …32/24 381 381 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego porozumienie międzygminne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/27/15 — w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku …Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku szczepienia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
współpraca regionalna zdrowie
10. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/54/15 — w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 …polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 Porozumienie międzygminne porozumienie międzygminne ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne woda i ścieki…
woda i ścieki współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników