Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/39/15 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 …na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 Porozumienie MOF woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 240 — 240 — w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w latach 2016-2018 …rakowi szyjki macicy w latach 2016-2018 porozumienie międzygminne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna zdrowie
3. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 341 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” …Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” program współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 286 — 286 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku …funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku porozumienie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse współpraca regionalna
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 171 — 171 — w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach” planowanego do złożenia przez Gminę Słupsk do konkursu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 — 2019 …Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Umowa partnerska program współpracy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
drogi inwestycje współpraca regionalna
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 128 — 128 — w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” …Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” porozumienie międzygminne projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/53/15 — w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” / U53 …Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” / U53 Diagnoza Strategia rozwoju MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
partycypacja współpraca regionalna
9. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 207 — 207 — w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku …Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr V/23/15 Związek Miast Baltyckich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 241 — 241 — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich JST w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego …Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienie MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników