Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 129 — 129 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie przekazania Gminie Słupsk zarządu odcinkiem drogi na ulicy Gdańskiej w Słupsku w zakresie obrębu nr 15 dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo — Słupsk …dz. nr 33/1 i 48/1 pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo - Słupsk ścieżki rowerowe współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi współpraca regionalna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 103 — w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 …na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku / U103 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 128 — 128 — w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” …Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” porozumienie międzygminne projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 73 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku / U73 …Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku / U73 Porozumienie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 381 — 381 — w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego …32/24 381 381 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego porozumienie międzygminne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 207 — 207 — w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku …Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku Uchwała Nr V/23/15 Związek Miast Baltyckich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
7. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 254 — 254 — w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie” …wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie” współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” współpracy oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr 23 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku / U23 …sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku / U23 Związek Miast Baltyckich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników