Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 252 — 252 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 324 — 324 — w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D …statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D statut pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/33/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 …w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku / U33 MOPR skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 289 — 289 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku. …Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku. likwidacja budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
budżet pomoc społeczna
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 462 — w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …Alkoholowych 462 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkohol opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol opłaty pomoc społeczna
6. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr 633 — w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D …statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — 136 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. …terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym, Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" i Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień…
wybory
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 448 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 …Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
9. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 419 — w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok / 419 …w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok / 419 alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
10. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/19/14 — w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku …II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku – „WySTARTuj w Słupsku Wystartuj w Słupsku Pomoc materialna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego. 2016-05-18 9:00 Sprawy regulaminowe, świadczenia rodzinne, rodzaje świadczeń, osoby uprawnione w świetle zmiany przepisów i wprowadzenia nowych form pomocy dla rodziny. Praca socjalna […] tym m.in.: - sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku - sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2016 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku na lata […] bieżące. 2018-03-21 10;00 Sprawy regulaminowe. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Usług Społecznych prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …parkingowych”, sprawy bieżące. 2016-02-12 9:00 Sprawy regulaminowe, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie nadzoru nad sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, a […] w 2015 roku, przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Spółce z o.o. „Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku, omówienie […] Sprawy regulaminowe. Rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczącą braku pomocy w sprawie uzyskania miejsca w żłobku dla wnuczki i przebiegu rozmowy z Dyrektor Wydziału Zdrowia i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników