Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …4/5 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. IV/18/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska […] z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok / U18 Program współpracy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. organizacje pozarządowe program współpracy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
partycypacja współpraca regionalna
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 100 — w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / U100 …powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / U100 Słupska Rada Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada…
organizacje pozarządowe partycypacja
3. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 198 — 198 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” …18/9 198 198 - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski organizacje
organizacje pozarządowe partycypacja
4. Sesja nr 18 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 199 — 199 — w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 — 2020” …18/10 199 199 - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020” organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
organizacje pozarządowe partycypacja
5. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 365 — 365 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" …stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk" organizacje pozarządowe, współpraca współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku…
partycypacja współpraca regionalna
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 390 — 390 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok …w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok organizacje pozarządowe, współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 616 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok …45/4 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 616 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
8. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/6 — w sprawie kierunków działań Prezydenta Miasta Słupska dotyczących przystąpienia do prac związanych z opracowaniem merytorycznym i organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. …zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 59 z dnia
2018-10-24
Projekt uchwały nr 59/13 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok …59/13 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
10. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Projekt uchwały nr 2/10 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok …2/10 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …bieżące. 2015-04-21 9:00 Sprawy regulaminowe, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym została udzielona dotacja na 2015 rok […] na 2016 rok, oferta zajęć na wakacje 2015, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-06-16 9:00 Sprawy regulaminowe […] bieżące. 2016-04-19 9:00 Sprawy regulaminowe, organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017 – koncepcja, harmonogram, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok” oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu…
2. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, sprawy bieżące […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. na podstawie, którego ogłoszono konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu, rozpatrzenie skargi…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie służby zdrowia i opieki społecznej, ochrona zdrowia, wspieranie organizacji samopomocowych, rozwiązywanie problemów wynikających z bezrobocia. 2014-12-19 11:00 Sprawy regulaminowe, wniosek Komisji do Rady […] jesienno-zimowego, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-11-18 10:00 Sprawy regulaminowe, organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w pionie szeroko pojętej opieki społecznej, programy profilaktyczne realizowane na terenie miasta, omówienie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
40. dot. czynszów dla organizacji pozarządowych.
2016-04-27 …dot. czynszów dla organizacji pozarządowych
2.
Marcin Dadel
9. dot. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
…dot. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
3.
Mieczysław Jaroszewicz
2. dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2015-02-25 …dot. wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie wykonania w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…
4.
Anna Mrowińska
23. dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy
2016-10-17 …dot. wykazu organizacji pozarządowych, które korzystają z mienia komunalnego oraz sprawy budowy centrum szkoleniowego dla pięściarzy…
5.
Zbigniew Wojciechowicz
12. dot. remontów mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków uzyskanych w ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto.
2016-09-08 …ramach pomocy rządowej, Alternatywnego Domu Kultury, który ma powstać w Słupsku, oraz wyników konkursów dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, organizowanych przez Miasto…
6.
Anna Mrowińska
65. dot. lokali użytkowych wynajmowanych Stowarzyszeniu "Inspiracje" oraz środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r.
2018-02-27 …środków finansowych uzyskanych przez to Stowarzyszenie z budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta w 2017 r. organizacje pozarządowe
7.
Paweł Szewczyk
5.dot. realizacji programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
2018-11-30 …5.dot. realizacji programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi 2018-11-30 organizacje pozarządowe
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników