Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/56/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 …z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca […] roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną IX/56/15 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie […] regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 Uchwała Nr VII/53/11 ochrona środowiska dotacje dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje środowisko woda i ścieki
2. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” …Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” program współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne projekty unijne środowisko ochrona środowiska
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 174 — 174 — w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” …16/7 174 174 - w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 212 — 212 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. …20/5 212 212 - w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Program ochrony środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko Podsumowanie POŚ ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska
środowisko
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje środowisko woda i ścieki
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 342 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dotacje, budżet dotacje woda i ścieki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje środowisko woda i ścieki
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/24 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. …37/24 W sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok. 5 10 5 3 0 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu kultura biblioteki, imprezy…
budżet drogi kultura środowisko
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 615 — w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” …dla miasta Słupska” 615 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 51 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr LI/699/18 — w sprawie ustanowienia pomnika przyrody …przyrody. LI/699/18 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 20 0 0 2 1 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników