Sesja nr 4 z dnia 2019-01-30
Projekt uchwały nr 4/9 — w sprawie zmiany uchwały Nr LII/717/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach