Sesja nr 3 z dnia 2018-12-28
Uchwalona
Uchwała nr III/27/18 — w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach