Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 389 — 389 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/631/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego — Banacha II" w Słupsku …sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego - Banacha II" w Słupsku Uchwała Nr XLVI/631/14 zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 300 — 300 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 79 — w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 …sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 388 — 388 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku …w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 386 — 386 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku …naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr IX/57/15 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 351 — 351 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum-Południe A" w Słupsku …przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum-Południe A" w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 40 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 MPZP Pomorska B plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 409 — 409 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ — A” w Słupsku. …w Słupsku. 409 409 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ - A” w Słupsku. zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 255 — 255 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku …Uchwała Nr XVIII/401/08 MPZP Fabryczna prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 362 — 362 — w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" w Słupsku …w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzielnica Północ" w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników