Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 55 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 58 z dnia
2018-09-26
Uchwała nr LVIII/777/18 — w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego …w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 574 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska A” w Słupsku …Słupsku 574 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska A” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/739/18 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” w Słupsku. …Portowa Wschód” w Słupsku LIII/739/18 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” w Słupsku. zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 159 — 159 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" Plan zagospodarowania przestrzennego cmentarze zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
cmentarze zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 667 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku 667 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku …Krzywoustego A” w Słupsku 620 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 460 — w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku …Zachód” w Słupsku 460 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 665 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku …w Słupsku 665 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 255 — 255 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku …Uchwała Nr XVIII/401/08 MPZP Fabryczna prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników