Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 460 — w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku …Zachód” w Słupsku 460 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku …Krzywoustego A” w Słupsku 620 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/738/18 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” w Słupsku. …Owocowa B” w Słupsku. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” w Słupsku. LIII/738/18 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr — WYCOFANY …40/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku WYCOFANY zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/58/15 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku / U58 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku / U58 MPZP "Przy oczyszczalni" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 409 — 409 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ — A” w Słupsku. …w Słupsku. 409 409 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ - A” w Słupsku. zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Projekt uchwały nr 40/8 — w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku. …sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku. zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 301 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku / U301 …sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku / U301 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/40/15 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 MPZP Pomorska B plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 159 — 159 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" Plan zagospodarowania przestrzennego cmentarze zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
cmentarze zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników