Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku …Krzywoustego A” w Słupsku 620 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 40 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 MPZP Pomorska B plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 387 — 387 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 575 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/606/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 77/2 i 77/88 obr. 17 w Słupsku …do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 77/2 i 77/88 obr. 17 w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Projekt uchwały nr 42/25 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr LI/658/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” w Słupsku …dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 386 — 386 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku …naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku Uchwała Nr IX/57/15 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 57 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku / U57 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku / U57 MPZP Owocowa A plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 460 — w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku …Zachód” w Słupsku 460 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 665 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku …w Słupsku 665 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników