Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 152 — 152 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/378/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku …planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku Uchwała Nr XXVI/378/08 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda woda i ścieki zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 160 — 160 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku MPZP Słoneczna A plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 255 — 255 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku …Uchwała Nr XVIII/401/08 MPZP Fabryczna prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 58 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku / U58 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku / U58 MPZP "Przy oczyszczalni" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 389 — 389 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/631/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego — Banacha II" w Słupsku …sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego - Banacha II" w Słupsku Uchwała Nr XLVI/631/14 zagospodarowanie przestrzeni zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 40 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 MPZP Pomorska B plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 228 — 228 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku MPZP Kniaziewicza C plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 79 — w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 …sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 127 — 127 — w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” w Słupsku. …sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” w Słupsku. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników