Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 300 — 300 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Projekt uchwały nr 42/25 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr LI/658/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” w Słupsku …dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 619 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku …przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku 619 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 255 — 255 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku …Uchwała Nr XVIII/401/08 MPZP Fabryczna prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 79 — w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 …sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 160 — 160 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku MPZP Słoneczna A plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 388 — 388 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku …w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 44 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 596 — w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2018 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku …na 2018 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego dotacje…
dotacje zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 452 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki / U:452 …nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki / U:452 nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 387 — 387 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników