Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/39/15 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 …oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem […] oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / VII/39/15 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy […] służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 Porozumienie MOF woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/56/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną / U56 …gospodarkę wodną / U56 Uchwała Nr VII/53/11 ochrona środowiska dotacje dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
dotacje środowisko woda i ścieki
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/55/15 — w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 …siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 Wykaz zadań wodociągi spółki woda i ścieki
spółki woda i ścieki
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/54/15 — w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 …porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska […] porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska […] z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 Porozumienie międzygminne porozumienie międzygminne ścieki woda i ścieki współpraca regionalna…
woda i ścieki współpraca regionalna
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska 98 w sprawie zmiany Uchwały Nr […] Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego woda i ścieki
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 128 — 128 — w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” …ściekowej w rejonie Słupska” porozumienie międzygminne projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne woda i ścieki
projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 268 — 268 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. …z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. wodociągi woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 269 — 269 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …ochronę środowiska i gospodarkę wodną 115/p213/P/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej dotacje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki
dotacje środowisko woda i ścieki
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr 296 — 296 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska …zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska 296 opłaty opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
10. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 342 — w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną …zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną dotacje, budżet dotacje woda i ścieki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
dotacje środowisko woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników