Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/55/15 — w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 …uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku w sprawie […] uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku IX/55/15 w […] uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku / U55 Wykaz…
spółki woda i ścieki
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/63/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM skargi spółki komunikacja miejska…
komunikacja miejska skargi spółki
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 119 — 119 — w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku …13/31 119 119 - w sprawie rozwiązania Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku Rejonowy Zarząd Inwestycji Spółka z o.o. w Słupsku inwestycje spółki
inwestycje spółki
4. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 141 — 141 — w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. …14/4 141 141 - w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto […] Słupsk umowy wykonawczej. odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska projekty unijne spółki
odpady projekty unijne spółki
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 268 — 268 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku. wodociągi woda…
woda i ścieki
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 320 — 320 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-07-01
Uchwała nr 327 — 327 — w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. …27/1 327 327 - w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. spółka spółki
spółki
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 449 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku …sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku. 449 w […] sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku woda i…
woda i ścieki
9. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. …przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 498 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa […] użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. spółki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości spółki
10. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 525 — w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku …sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Słupsku 525 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu […] prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …na lata 2016-2022, sprawy bieżące. 2016-09-23 9:00 Sprawy regulaminowe, zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok, ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku […] sprawy regulaminowe, zapoznanie się z informacją o wynikach abolicji i restrukturyzacji zadłużenia w PGM Spółka z o.o. w Słupsku, zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Słupska na 2017 rok oraz wnioskami i opiniami Komisji Rady […] Sprawy regulaminowe. Informacja dotycząca organizacji lodowiska w sezonie 2017-2018. Zapoznanie się z wynikami spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym ocena wykonania budżetu Miasta…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-02-19 9:00 Sprawy regulaminowe, dyskusja na temat podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. oraz jej restrukturyzacji, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące […] Sprawy regulaminowe, wpływ inwestycji w Spółce "Wodociągi Słupsk" na oferowane przez nią ceny, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-04-23 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza realizacji przez PGM umowy o zarządzanie mieniem…
3. Komisja Edukacji …Młodzieżowym Centrum Kultury. Sprawy bieżące. 2017-09-19 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja o funkcjonowaniu Trzech Fal spółki z o.o. w Słupsku. Rozpatrzenie wniosku Rady Kultury o zmianę nazwy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku…
4. Komisja Rewizyjna …bieżące, w tym zapoznanie się z pismem kierowanym do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w PGM Spółce z o.o. w Słupsku. 2015-03-13 9:00 Sprawy regulaminowe, ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta […] z przebiegu kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXVIII/401/08 Rady Miejskiej w […] z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku, omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał, w tym: zbiorczej informacji Prezydenta Miasta Słupska o…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
5. w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty”
2014-12-17 …w sprawie realizacji zalecenia NIK, dot. kontroli prywatyzacji spółki „Drogi i Mosty…
2.
Paweł Szewczyk
40. Radny zgłosił interpelację w sprawie związanej z rewitalizacją ulicy Długiej. Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Radny poprosił o szczegółową informację na ten temat, aby radni mieli podstawę do dalszej dyskusji.
2017-02-22 …Zapytał, w jaki sposób planowana jest przez Prezydenta Miasta rewitalizacja ulicy Długiej w zakresie mieszkalnictwa z wykorzystaniem spółki STBS. Przypomniał, że 1,5 mln zł w budżecie Miasta przeznaczono na zwiększenie kapitału tej Spółki i […] mówi się o przekazaniu kolejnych działek aportem do tej Spółki, jednak brakuje odpowiedzi, jakie Miasto będzie ponosić koszty w związku z wynajmem od Spółki mieszkań komunalnych, jak będą wyglądały rozliczenia, w jaki sposób Miasto chce…
3.
Anna Mrowińska
35.-37. dot. 1) pozyskanych środków zewnętrznych przez Urząd Miejski w okresie od 1.12.2014 do 31.01.2017 r.,2) korespondencji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku w związku ze zmianami wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.; 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów przez spółki miejskie w okresie od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.
2017-02-22 …ze zmianami wprowadzonymi w Urzędzie Miejskim od 1.12.2014 do 22.02.2017 r.; 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów przez spółki miejskie w okresie od 1.12.2014 do 22.02.2017 r…
4.
Anna Mrowińska
39. dot. zakupionych biletów lotniczych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie.
2017-03-14 …Słupsku w terminie od 1.12.2014 do 28.02.2017 oraz uzupełnienia odpowiedzi w spr. zaciągniętych kredytów i pożyczek przez spółki miejskie…
5.
Marcin Sałata
37. dot. nadzoru właścicielskiego nad nad jednoosobowymi spółkami oraz konkursu na prezesa spółki "Trzy fale"
…dot. nadzoru właścicielskiego nad nad jednoosobowymi spółkami oraz konkursu na prezesa spółki "Trzy fale…
6.
Tadeusz Bobrowski
33. dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni — Energa.
2017-06-02 …dot. udzielenia informacji dot. Spółki Akcyjnej Czarni - Energa…
7.
Zbigniew Wojciechowicz
13. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.
2016-12-09 …dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o…
8.
Zbigniew Wojciechowicz
14. dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o.
2016-12-10 …dot. płatności dokonywanych przez gminy ościenne na rzecz "Wodociągów Słupsk" Spółki z o.o…
9.
Zbigniew Wojciechowicz
18. Radny w imieniu radnego Roberta Danielkiewicza zapytał o realizację wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem.
2017-01-27 …wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 czerwca 2016 r. w zakresie pobieranego przez radnych wynagrodzenia w spółce miejskiej za czas, w którym pracowali jako radni. Zapytał, jak Spółka rozwiąże ten problem…
10.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników