Wyniki wyszukiwania dla tagu: projekty unijne

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/25/15 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 …5/16 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr […] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków […] dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 MOF RPO projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne energia ciepło, gaz, prąd…
energia projekty unijne współpraca regionalna
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 128 — 128 — w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” …Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” porozumienie międzygminne projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne woda i ścieki…
projekty unijne woda i ścieki współpraca regionalna
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-29
Uchwała nr 141 — 141 — w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. …zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej. odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska projekty unijne spółki…
odpady projekty unijne spółki
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 155 — 155 — w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” …dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” program współpracy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne projekty unijne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne środowisko współpraca regionalna
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 177 — 177 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Słupsk do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 …woli przystąpienia Miasta Słupsk do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 program współpracy projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami…
projekty unijne współpraca regionalna
6. Sesja nr 20 z dnia
2015-12-30
Uchwała nr 220 — 220 — w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 …zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dotacje projekty unijne dotacje…
dotacje projekty unijne
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 235 — 235 — w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 …środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwała Nr XX/220/15 dotacje RPO projekty unijne dotacje…
dotacje projekty unijne
8. Sesja nr 30 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 340 — 340 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” planowanego do złożenia w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. …w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” planowanego do złożenia w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […] Pomorskiego na lata 2014-2020. Porozumienie partnerskie Zał. 1 do porozumienia Zał. 2 do porozumienia RPO projekty unijne
projekty unijne
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników