Wyniki wyszukiwania dla tagu: energia

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/25/15 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 …na lata 2007-2013 / U25 MOF RPO projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne energia ciepło, gaz, prąd…
energia projekty unijne współpraca regionalna
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 242 — 242 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” …Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” Porozumienie Partnerskie MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne energia ciepło, gaz, prąd…
energia współpraca regionalna
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Projekt uchwały nr 37/38 — w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie i zrefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków". …przez termomodernizację budynków". 5 10 5 3 0 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje energia ciepło, gaz, prąd…
energia finanse
4. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/162/19 — w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. …sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. energia ciepło, gaz, prąd…
energia
5. Sesja nr 13 z dnia
2019-11-27
Uchwała nr XIII/243/19 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” …13/26 w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” XIII/243/19 w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska […] Sieć „ENERGIE CITES” w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko
6. Sesja nr 14 z dnia
2019-12-18
Uchwała nr XIV/262/19 — w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2019/2020 …roku szkolnym 2019/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2019/2020 energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje transport…
energia finanse transport
7. Sesja nr 22 z dnia
2020-09-30
Uchwała nr XXII/377/20 — w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035 …lata 2020-2035 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035 inwestycje energia ciepło, gaz, prąd…
energia inwestycje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników