Wyniki wyszukiwania dla tagu: cmentarze

Uchwały

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 159 — 159 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" Plan zagospodarowania przestrzennego cmentarze zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
cmentarze zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/99/19 — w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku …w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej […] w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej […] w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej…
cmentarze drogi transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-03-24 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja o funkcjonowaniu Cmentarzy Komunalnych w Słupsku w zakresie struktury etatów, nakładów remontowych i inwestycyjnych, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy […] materiałów sesyjnych, sprawy bieżące 2017-02-16 09:00 1) sprawy regulaminowe; 2) informacja na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Słupsku; 3) omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych; 4) sprawy bieżące […] o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2017-05-25 9:00 Sprawy…
2. Komisja Rewizyjna …skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku, rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska i […] skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nie wyrażenia zgody na powiększenie kiosku handlowego zlokalizowanego przy Cmentarzu Komunalnym w Słupsku; 4) rozpoznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie naruszenia Statutu Miasta Słupska […] na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie wydania decyzji o zakazie wjazdu na parking usytuowany przed Nowym Cmentarzem w Słupsku w dniu 1 listopada 2017 r. co spowodowało duże utrudnienia w dostaniu się na groby…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
15. dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych
2015-05-20 …dot. naprawy ławek ustawionych przy ul. Obrońców Wybrzeża obok cmentarza lub zakupu nowych…
2.
Anna Rożek
22. dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej
2015-12-06 …dot. planowanej rozbudowy cmentarza oraz budowy parkingu przy ul. Lipowej…
3.
Mieczysław Jaroszewicz
9. dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską.
2017-03-29 …dot. zdewastowanych nagrobków na Starym Cmentarzu, objętych opieką konserwatorską…
4.
Tadeusz Bobrowski
14. dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku
2016-01-14 …dot. usług świadczonych przez cmentarze komunalne w okresie od 2010 do 2015 roku…
5.
Andrzej Obecny
12. dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich robót. Radny, po sesji, uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan.
2016-12-28 …dot. dewastacji na cmentarzu słupskim trzech niemieckich grobowców przez Zarząd Inwestycji Miejskiej, który w tym miejscu chce wybudować kolumbarium. Radny zawnioskował o pilne działanie Prezydenta Miasta w tej sprawie, w tym o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich […] uzupełnił swoje wystąpienie o wnioski dot. przeniesienia inwestycji w inne miejsce i odrestaurowania zniszczonych grobowców, wydzielenia Działu Cmentarzy Komunalnych jako odrębnej jednostki i powołania w ramach jej działania Izby Pamięci Słupszczan…
6.
Robert Danielkiewicz
13. dot. byłego cmentarza ewangelickiego
2016-10-26 …dot. byłego cmentarza ewangelickiego…
7.
Mieczysław Jaroszewicz
11. dot. terminu rozpoczęcia prac związanych z renowacją poniemieckich nagrobków na "starym" Cmentarzu Komunalnym
2017-06-28 …interpelacja 2017-06-28 11. dot. terminu rozpoczęcia prac związanych z renowacją poniemieckich nagrobków na "starym" Cmentarzu Komunalnym…
8.
Mieczysław Jaroszewicz
15. Radny zgłosił zapytania o zamkniętą Izbę Pamięci Słupszczan oraz przedłużające się prace renowacyjne poniemieckich nagrobków. Zwrócił uwagę, że odczuwa się w tej chwili, jakby na cmentarzu komunalnym, przy ul. Rabina Maxa Josepha nie było gospodarza.
2017-09-29 …oraz przedłużające się prace renowacyjne poniemieckich nagrobków. Zwrócił uwagę, że odczuwa się w tej chwili, jakby na cmentarzu komunalnym, przy ul. Rabina Maxa Josepha nie było gospodarza…
9.
Jerzy Mazurek
45. dot. ubezpieczenia Starego Cmentarza od zdarzeń losowych
2018-03-28 …interpelacja 2018-03-28 45. dot. ubezpieczenia Starego Cmentarza od zdarzeń losowych…
10.
Mieczysław Jaroszewicz
21. dot. 1) trwającej renowacji zabytkowych grobowców na Starym Cmentarzu, 2) sytuacji pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, 3) Izby Pamięci Słupszczan, 4) terminu przeprowadzenia termomodernizacji budynku MCK-SOK-u przy ul. 3 Maja
2018-03-28 …dot. 1) trwającej renowacji zabytkowych grobowców na Starym Cmentarzu, 2) sytuacji pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, 3) Izby Pamięci Słupszczan, 4) terminu przeprowadzenia termomodernizacji budynku MCK-SOK-u przy ul. 3 Maja…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników