Informacje ogólne

Radny miasta Słupsk

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Data i miejsce urodzenia: 16.12.1973, Słupsk
Wykształcenie: średnie
Miejsce pracy: Dowódca zastępu — Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 246
Okręg: nr 1

Kontakt:
gepard400@o2.pl
691 441 077

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej źródło
od 16.11.2014
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Edukacji, członek źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
479
Nieobecność
118

Oddane głosy

Za
467
Przeciw
5
Wstrzymał się
7
Głos nieoddany
0
Nieobecny
118
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 597 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/764/18 — w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/763/18 — w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r. Uchwalono
radni wybory
3. Sesja nr 56 z dnia
2018-08-31
Uchwała nr LVI/762/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwalono
wybory
4. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/761/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Uchwalono
skargi sport
5. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/760/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Uchwalono
opłaty szkoły
6. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/759/18 — w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 Uchwalono
finanse
7. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/758/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
8. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr LV/757/18 — w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Uchwalono
budżet
9. Sesja nr 54 z dnia
2018-07-10
Uchwała nr LIV/756/18 — w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Uchwalono
inwestycje
10. Sesja nr 53 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr LIII/755/18 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Uchwalono
skargi sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe