Analiza rejestru umów październik — grudzień 2018

2018-12-19

Link: październik — grudzień 2018                            

Rejestr umów jest to spis wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski zapisany
w formie tabeli, zawierający wszystkie istotne informacje dotyczących ich zawarcia.  Rejestr zawiera: czas realizacji, datę zawarcia, kwotę,
numer identyfikacyjny, numer umowy, podmiot z którym
umowa została zawarta, przedmiot umowy oraz
często treść umowy.

 

Zebrane w rejestrze wydatki kategoryzujemy
według celu na jakie zostały przeznaczone,
w porządku alfabetycznym, a następnie
sumujemy wydatki w poszczególnych grupach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z analizą rejestru umów zawartych w okresie:  październik — grudzień 2018