61 Sesja Rady Miejskiej

2018-11-07

​​​​​​​

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Podjęcie uchwał:

    1) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku
    z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 61/1).