Analiza rejestru umów kwiecień — czerwiec 2018

2018-07-15

Zachęcamy do zapoznania się z analizą rejestru umów zawartych w okresie: kwiecień — czerwiec 2018

Link: kwiecień — czerwiec 2018

Rejestr umów jest to spis wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski zapisany
w formie tabeli, zawierający wszystkie istotne informacje dotyczących ich zawarcia.  Rejestr zawiera: czas realizacji, datę zawarcia, kwotę, numer identyfikacyjny, numer umowy, podmiot z którym umowa została zawarta, przedmiot umowy oraz często treść umowy.

Zebrane w rejestrze wydatki kategoryzujemy według celu na jakie zostały przeznaczone,
w porządku alfabetycznym, a następnie sumujemy wydatki w poszczególnych grupach.