Diety radnych

2017-12-12

Czy nowy projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku zwiększy aktywność niektórych miejskich radnych na sesjach i posiedzeniach?

W nowym projekcie uchwały można przeczytać, że za nieobecność radnego na posiedzeniu lub sesji, dłuższą jednorazowo niż jedna godzina, dietę obniża się o 20%. Każde swoje wyjście z sali obrad, radni będą musieli odtąd zgłosić Przewodniczącemu bądź Przewodniczącej Rady.

Jeżeli natomiast radny w danym miesiącu nie będzie ani razu uczestniczył w sesji i posiedzeniu, dieta nie będzie mu przysługiwać. W uzasadnieniu projektu napisano, że celem podjęcia uchwały w nowym kształcie jest uzależnienie wysokości diet nie tylko od sprawowanych przez radnych funkcji, ale także od ich aktywności w pracach Rady, szczególnie tych planowanych.

Szczegóły projektu uchwały znajdziecie tutaj:

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/projekty_uchwal_rady_miejskiej/28196.html