XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

2017-10-06
Już w najbliższą środę, tj. 11. października, o godz. 12:00, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słupsku zwołana przez Prezydenta Miasta Słupska.

Na sesji rozpatrywane będą cztery projekty uchwał, w tym uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na lodowisko.

Przypomnijmy, że Uchwałą Nr XL/514/17 z 28 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Słupsku wyraziła zgodę na zakup lodowiska do wysokości 680.000,00 zł. Niestety, wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przewyższająca zakładaną kwotę.

Jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, oczekujcie na poniedziałkowy "Komentarz do...", w którym poprosimy Skarbnika Miasta o wyjaśnienie pozostałych projektów uchwał