Statystyki demograficzne

MPW
2017-03-01
Dzisiaj wzięliśmy na cel liczby zarówno urodzeń, jak i śmierci Słupszczan.

Statystyki pokazują, że najwięcej noworodków przyszło na świat w 2008 roku i od tego momentu wartość ta ma tendencję spadkową. Dopiero w 2016 liczba narodzin zaczęła rosnąć (o 30 więcej niż w roku ubiegłym).

Odnośnie liczby zgonów sprawa też nie jest optymistyczna — z kolei ta wartość ma tendencję wzrostową. W 2008 roku zostało odnotowanych 950 zgonów, tak w 2016 już 1058.

Podsumowując, na przestrzeni ostatnich 10 lat urodziło się 8136 młodych Słupszczan, a zmarło 9991 mieszkańców. Wskutek ujemnego przyrostu naturalnego Miasto straciło 1855 mieszkańców.

Dane zostały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Słupku.