Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 72
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/40/15 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku VII/40/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku / U40 MPZP Pomorska B plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/59/15 — w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska / U59 …zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska. IX/59/15 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska / U59 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 57 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku / U57 MPZP Owocowa A w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/58/15 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku / U58 …sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku. IX/58/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku / U58 MPZP "Przy oczyszczalni" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 79 — w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 …do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku. 79 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku / U79 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego woda i ścieki…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 127 — 127 — w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” w Słupsku. …13/2 127 127 - w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” w Słupsku. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 152 — 152 — w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/378/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku …roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku Uchwała Nr XXVI/378/08 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 159 — 159 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu" Plan zagospodarowania przestrzennego cmentarze zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
cmentarze zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 160 — 160 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku MPZP Słoneczna A plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników