Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr IV/18/14 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. …sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok / U18 Program współpracy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. organizacje pozarządowe program współpracy partycypacja Młodzieżowa Rada […] Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
partycypacja współpraca regionalna
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/21/15 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie / U21 …sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie / U21 Związek Powiatów Polskich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/23/15 — w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku / U23 …sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku / U23 Związek Miast Baltyckich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/25/15 — w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 …Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu […] Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. V/25/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji […] działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 / U25 MOF RPO projekty unijne współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne energia ciepło, gaz, prąd…
energia projekty unijne współpraca regionalna
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-28
Uchwała nr V/27/15 — w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku …5/5 w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy […] sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2015 roku szczepienia zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi…
współpraca regionalna zdrowie
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/39/15 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 …na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U39 Porozumienie MOF woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/54/15 — w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 …tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" / U54 Porozumienie międzygminne porozumienie międzygminne ścieki woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/53/15 — w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” / U53 …Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” / U53 Diagnoza Strategia rozwoju MOF współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 73 — w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku / U73 …Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku / U73 Porozumienie współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 98 — w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Miastem Ustka oraz Gminą Ustka w sprawie opracowania Koncepcji programowo – przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 …zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska / U98 Porozumienie zamiana plan zagospodarowania przestrzennego porozumienie woda współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego woda i ścieki…
woda i ścieki współpraca regionalna zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników