Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr IX/63/15 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 …Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie […] w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji / U63 skarga ZIM skargi spółki komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi spółki
2. Sesja nr 16 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 172 — 172 — w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. …koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk. porozumienie komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej …40/30 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej 521 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej opłaty…
opłaty
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 582 — w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych …w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów politycznych komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/8 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży …sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska
komunikacja miejska
6. Sesja nr 12 z dnia
2019-10-30
Uchwała nr XII/214/19 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej — Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Miejskiej w Słupsku XII/214/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
7. Sesja nr 13 z dnia
2019-11-27
Uchwała nr nie podjęta — w sprawie zmiany uchwały Nr XL/521/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej. Wyniki głosowania znajdują się w protokole. …usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/521/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej. nie podjęta w sprawie […] komunikacji miejskiej. Wyniki głosowania znajdują się w protokole. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/521/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej. Wyniki […] głosowania znajdują się w protokole. komunikacja miejska opłaty…
komunikacja miejska opłaty
8. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-27
Uchwała nr V/78/19 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. …Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. V/78/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. skargi komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
9. Sesja nr 18 z dnia
2020-05-27
Uchwała nr XVIII/335/20 — w sprawie skargi na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej — Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku …Infrastruktury Miejskiej w Słupsku XVIII/335/20 w sprawie skargi na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w sprawie skargi na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku komunikacja miejska
komunikacja miejska skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Dobkowski
57. dot. braku dojścia m.in. do przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Hubalczyków, obok Szpitala
2016-06-17 …dot. braku dojścia m.in. do przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Hubalczyków, obok Szpitala…
2.
Bogusław Dobkowski
58. dot. komunikacji miejskiej oraz PKP
2016-06-29 …dot. komunikacji miejskiej oraz PKP…
3.
Paweł Szewczyk
35. dot. wifi w komunikacji miejskiej
2016-10-26 …dot. wifi w komunikacji miejskiej
4.
Marcin Sałata
25. dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską w Dniu bez samochodu
…dot. darmowych przejazdów komunikacją miejską w Dniu bez samochodu…
5.
Robert Danielkiewicz
19.-21. dot.: 1) punktów darmowego dostępu do internetu: w urzędach, bibliotekach, parkach i innych miejscach publicznych, 2) ulg w przewozach komunikacją miejską dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodzin, 3) sposobu uzasadniania nierealizowania zadań inwestycyjnych
2017-10-25 …darmowego dostępu do internetu: w urzędach, bibliotekach, parkach i innych miejscach publicznych, 2) ulg w przewozach komunikacją miejską dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodzin, 3) sposobu uzasadniania nierealizowania zadań inwestycyjnych…
6.
Tadeusz Bobrowski
38. dot. informacji i dokumentów źródłowych dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o.
2017-12-07 …interpelacja 2017-12-07 38. dot. informacji i dokumentów źródłowych dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku Sp. z o.o…
7.
Robert Danielkiewicz
22. dot. wpisu na Twitterze na temat wyników głosowania w spr. ulg dla dzieci w komunikacji miejskiej
2018-01-31 …dot. wpisu na Twitterze na temat wyników głosowania w spr. ulg dla dzieci w komunikacji miejskiej
8.
Daniel Jursza
19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-09-28 …do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników