Sesja nr 24 z dnia 2020-10-28
Projekt uchwały nr 24/4 — wycofany — w sprawie wyrażenia woli zawarcia przez Miasto Słupsk porozumienia z Powiatem Słupskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach