Sesja nr 15 z dnia 2020-01-29
Projekt uchwały nr 15/9 — wycofany z obrad — w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach