Inicjatywy uchwałodawcze radnych

2018-09-07

Do ratusza wpłynął wniosek o dostęp do informacji publicznej z zapytaniem, ile inicjatyw uchwałodawczych zostało przedstawionych przez radnych.

W odpowiedzi możemy przeczytać, jak liczba ta kształtuje się na poszczególne kluby radnych oraz przewodniczącą.

 

Od marca 2017 r. do 30 sierpnia 2018 r. zgłoszono następującą ilość inicjatyw:

– Klub Radnych PO — 4

– Klub Radnych PiS — 2

– grupa radnych — 2

– Komisja Rewizyjna — 2

– Komisja Finansów — 2

– Komisja Edukacji — 1

– Komisja Statutowa — 3

– Przewodnicząca Rady w uzgodnieniu z Klubami Radnych — 4

– Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska — 43

 

źródło: BIP UM Słupsk

Jednocześnie przypominamy, że inicjatywę uchwałodawczą, poza podmiotami wskazanymi w przepisach szczególnych, posiada Przewodniczący, Prezydent, Komisje, Kluby radnych, grupa co najmniej 5 radnych oraz 400 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców miasta Słupska.