56 Sesja Rady Miejskiej

2018-08-31

Już 31 Sierpnia o godzinie 14:00 rozpocznie się 56 Sesja Rady Miaskiej w Słupsku. 

Porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Podjęcie uchwał:

    1) w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

    2) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r.                                       

    3) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku