Sesja nr 2 z dnia 2018-11-28
Projekt uchwały nr 2/14 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach