Wyniki wyszukiwania dla tagu: zwierzęta

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 526 — w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt …podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt 526 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r […] podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 496 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. …39/9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. porozumienie Załącznik do Porozumienia 496 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad […] realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku. Załącznik do Porozumienia finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta
finanse współpraca regionalna zwierzęta
3. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 495 — w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. …podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. Uzasadnienie 495 w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta […] Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt. nieruchomości głównie mieszkania, grunty współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne zwierzęta
nieruchomości współpraca regionalna zwierzęta
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 256 — 256 — w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
5. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 649 — w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" …zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" 649 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn […] Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 497 — w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. …39/11 w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. 497 w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia […] regionalne zwierzęta
współpraca regionalna zwierzęta
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 660 — w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2018 roku …49/10 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2018 roku 660 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie […] miasta Słupska w 2018 roku zwierzęta
zwierzęta
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr VII/42/15 — w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska / U42 …7/1 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska VII/42/15 w sprawie programu […] opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska / U42 zwierzęta program zwierzęta
zwierzęta
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 451 — w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska. …37/19 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska. 451 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska. zwierzęta
zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników