Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 613 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew — alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody …przyrody 613 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 576 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
3. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 407 — 407 — w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Słupskie kliny zieleni — urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. …projektu pn. „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
finanse tereny zielone
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 577 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska …sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników