Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 407 — 407 — w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Słupskie kliny zieleni — urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. …w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje […] tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
finanse tereny zielone
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 576 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
3. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 577 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska …w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
4. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 613 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew — alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody …pomnikiem przyrody 613 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 659 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
6. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku …z konsultacji społecznych L/693/18 w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Wynik głosowania tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
7. Sesja nr 7 z dnia
2019-04-24
Uchwała nr VII/99/19 — w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku …kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i […] kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i […] kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i…
cmentarze drogi transport
8. Sesja nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr VIII/119/19 — w sprawie zasad korzystania z miejskich parków, skwerów i podwórzy …z miejskich parków, skwerów i podwórzy w sprawie zasad korzystania z miejskich parków, skwerów i podwórzy tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 turystyka…
środowisko tereny zielone turystyka
9. Sesja nr 10 z dnia
2019-08-19
Uchwała nr X/170/19 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/465/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nadania nazw rondom i parkowi w Słupsku. …roku w sprawie nadania nazw rondom i parkowi w Słupsku. drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
drogi tereny zielone
10. Sesja nr 19 z dnia
2020-06-24
Uchwała nr XIX/356/20 — w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku …nadania nazwy skwerowi w Słupsku w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku symbole herb, flaga, logo tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
symbole tereny zielone
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …najbliższe lata oraz kryteria kolejności robót. 3. Terminy realizacji i zakres robót na zadaniach pod nazwą „kliny zieleni”: 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące. 2018-04-20 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja […] Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". (Druk Nr 55/1) 2018-09-21 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Zapoznanie…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …sprawy bieżące. 2015-10-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, omówienie […] sprawy bieżące. 2016-04-21 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza systemu i kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., informacja na temat…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-01-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i właściwego oświetlenia miasta (sprawozdania Policji, Straży Miejskiej […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-03-21 13:00 Wizyta na terenie budowy Parku Wodnego „Trzy Fale” i terenach SM „Czyn” objętych propozycją zmiany zagospodarowania, sprawy regulaminowe, ocena lokalizacji parku wodnego w […] projektu zagospodarowania przestrzennego „Słupskie Kliny Zieleni”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące 2017-02-13 13:00 1) sprawy regulaminowe; 2) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2016 r. ze…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników