Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2016-12-28
Uchwała nr 407 — 407 — w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Słupskie kliny zieleni — urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. …projektu pn. „Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. finanse finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
finanse tereny zielone
2. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/693/18 — w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku …konsultacji społecznych L/693/18 w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku Wynik głosowania tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 659 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
4. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 576 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska …sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 613 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew — alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody …przyrody 613 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
6. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 577 — w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska …sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …sprawy bieżące. 2015-10-22 9:00 Sprawy regulaminowe, informacja Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta o podjętych działaniach zmierzających do rozwoju w mieście technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii, omówienie […] sprawy bieżące. 2016-04-21 9:00 Sprawy regulaminowe, analiza systemu i kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., informacja na temat […] niezbędnych do podjęcia w celu poprawy czystości i estetyki Miasta Słupska, informacja w zakresie utrzymania czystości na terenach miejskich po okresie zimowym, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące…
2. Komisja Finansów …najbliższe lata oraz kryteria kolejności robót. 3. Terminy realizacji i zakres robót na zadaniach pod nazwą „kliny zieleni”: 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące. 2018-04-20 9:00 Sprawy regulaminowe. Informacja […] Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". (Druk Nr 55/1) 2018-09-21 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Zapoznanie…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …sesyjnych, sprawy bieżące. 2016-03-21 13:00 Wizyta na terenie budowy Parku Wodnego „Trzy Fale” i terenach SM „Czyn” objętych propozycją zmiany zagospodarowania, sprawy regulaminowe, ocena lokalizacji parku wodnego w aspekcie planowania przestrzennego […] projektu zagospodarowania przestrzennego „Słupskie Kliny Zieleni”, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące 2017-02-13 13:00 1) sprawy regulaminowe; 2) ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2016 r. ze…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
49. dot. projektu pn. „rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1”
2016-06-30 …rewitalizacja podwórka wielopokoleniowego Paderewskiego 6 – Wrocławska 1” 2016-06-30 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
2.
Andrzej Obecny
15. Radny poinformował, że przy ulicy Hubalczyków mieszkańcy przemieszczają się po terenie zielonym między kilkoma punktami handlowymi: Biedronką, Netto i pasażem handlowym Czerwona Torebka. Zapytał, czy nie można by wydeptanych już ścieżek wyłożyć płytami chodnikowymi odzyskanymi podczas remontu ulicy Piekiełko, tak by mieszkańcy nie brnęli w błocie podczas deszczowej pogody.
2017-10-25 …interpelacja 2017-10-25 15. Radny poinformował, że przy ulicy Hubalczyków mieszkańcy przemieszczają się po terenie zielonym między kilkoma punktami handlowymi: Biedronką, Netto i pasażem handlowym Czerwona Torebka. Zapytał, czy nie można by wydeptanych…
3.
Anna Rożek
92. dot. tzw. "zielonych punktów" na terenie Słupska
2018-02-28 …interpelacja 2018-02-28 92. dot. tzw. "zielonych punktów" na terenie Słupska…
4.
Marcin Sałata
20. dot. terenu zieleni między ulicami Banacha i Władysława IV.
…dot. terenu zieleni między ulicami Banacha i Władysława IV…
5.
Paweł Szewczyk
23. dot. terenu zieleni przy ul. Kopernika.
2016-01-27 …dot. terenu zieleni przy ul. Kopernika…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników