Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Gospodarki Komunalnej …Sprawy regulaminowe. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie…
2. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie złamania postanowień § 18 ust.1 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja…
3. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie […] miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2014 r. (Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej, Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej […] bezpieczeństwa w ruchu drogowym (informacja: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej), ocena realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-18 9:00 Sprawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Zbliża się kolejna Sesja… 2016-04-25 …Sesja Rady Miejskiej w Słupsku, a już teraz zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad  tutaj . W planach projekty dotyczące współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz likwidacji…
2. X Sesja Rady Miejskiej 2015-04-28 …godz. 9:00 rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do oglądania  on-line .  Porządek obrad…
3. Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 …boku Tomasza Lesiaka, Lidii Matuszewskiej i Jerzego Mazurka. Ślubowanie radnego widnieje jako jeden z punktów porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej (do wglądu na naszej stronie). MPW…
4. Kolejna sesja… 2016-06-22 …kolejna sprawa z mandatami w tle. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym porządkiem obrad dostępnym na  stronie BIP…
5. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …o godzinie 9:00 pierwsza noworoczna XXXV Sesja Rady Miejskiej. Zapowiada się ciekawe posiedzenie...    Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych…
6. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …uchwał, a zatem zapowiada się naprawdę ciekawa sesja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej. Porządek obrad: 1.Sprawy regulaminowe. 2.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej…
7. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …dzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w […] lutego 2017 r.). Podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta…
8. Sesja XXIII 2016-03-29 …o 9:00 XXIII w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Słupsku! W porządku obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu […] radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco pod  adresem…
9. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Wszystkie projekty uchwał znajdziecie Państwo u nas na stronie. Porządek obrad można podejrzeć  tutaj Zapraszamy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
10. dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy 3 Maja
2015-04-24 …dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej…
2.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził…
3.
Paweł Szewczyk
46.-48. dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2
2017-05-31 …zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników