Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 95 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska / U95 …12/3 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska 95 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska / U95 czystość i porządek porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …36/2 W sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021”. 424 w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
3. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr 50/9 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska — projekt wycofano …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska - projekt wycofano odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/717/18 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska …52/6 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska LII/717/18 17 1 2 3 0 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie…
środowisko
5. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr — Wycofane z porządku obrad …dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". Wycofane z porządku obrad woda i ścieki…
woda i ścieki
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr — WYKREŚLONA …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska WYKREŚLONA odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
7. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Projekt uchwały nr 2/14 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Wykreślona z porządku obrad nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
nieruchomości odpady
8. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/39/18 — w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska …3/11 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska III/39/18 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska radni…
radni
9. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Projekt uchwały nr 4/9 — w sprawie zmiany uchwały Nr LII/717/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska …Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska WYCOFANA odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
10. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-27
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska w związku z wycofaniem przez Prezydenta Miasta z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2019-2030 dla Miasta Słupska i gmin, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku w ww. zakresie. …organizacji transportu publicznego inne Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska w związku z wycofaniem przez Prezydenta Miasta z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata […] zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku w ww. zakresie. Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska w związku z wycofaniem przez Prezydenta Miasta z porządku […] zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku w ww. zakresie. transport…
transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok. Sprawy bieżące. 9;00 2018-01-26 9;00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji projektu transportowego węzła integracyjnego wraz z jego prezentacją. Omówienie […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2018-02-23 9:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat rewitalizacji Podgrodzia i Śródmieścia – zakres robót i terminy ich realizacji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy […] projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". (Druk Nr 55/1) 2018-09-21 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek miejskich prawa handlowego z…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …Sprawy regulaminowe. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie […] i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”. 2018-09-20 porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. 3. Omówienie i zaopiniowanie…
3. Komisja Edukacji …z 20 marca 2018 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2018-10-16 9:05 Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Przyjecie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2017 do października…
4. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie […] miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2014 r. (Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej, Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej […] bezpieczeństwa w ruchu drogowym (informacja: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej), ocena realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-18 9:00 Sprawy…
5. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie złamania postanowień § 18 ust.1 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja…
6. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …sesyjnych. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Sprawy bieżące. 2018-09-19 Proponowany porządek posiedzenia: Sprawy regulaminowe. Informacja nt. realizacji usługi koronera na terenie miasta Słupska. Aktualna informacja nt. budowy aquaparku…
7. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2018-12-21 9:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok…
8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-18 12:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność…
9. Komisja Finansów …Komisja Finansów 2018-12-20 9:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące…
10. Komisja Gospodarki Komunalnej …Komisja Gospodarki Komunalnej 2018-12-21 12:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 22
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Już 26 Września o godzinie 9:00 Rozpocznie się kolejna esja Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze p…
2. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …o godzinie 9:00 pierwsza noworoczna XXXV Sesja Rady Miejskiej. Zapowiada się ciekawe posiedzenie...    Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych…
3. Kolejna sesja… 2016-06-22 …kolejna sprawa z mandatami w tle. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym porządkiem obrad dostępnym na  stronie BIP…
4. Zbliża się kolejna Sesja… 2016-04-25 …Sesja Rady Miejskiej w Słupsku, a już teraz zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad  tutaj . W planach projekty dotyczące współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz likwidacji…
5. Sesja XXIII 2016-03-29 …o 9:00 XXIII w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Słupsku! W porządku obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu […] radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco pod  adresem…
6. X Sesja Rady Miejskiej 2015-04-28 …godz. 9:00 rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do oglądania  on-line .  Porządek obrad…
7. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Wszystkie projekty uchwał znajdziecie Państwo u nas na stronie. Porządek obrad można podejrzeć  tutaj Zapraszamy…
8. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …dzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w […] lutego 2017 r.). Podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta…
9. 3 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 …Miejskiej w Słupsku 2018-12-28 Dnia 28 grudnia odbyła się 3 sesja Rady Miejskiej w Słupsku. Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w […] nr 3/20) w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska (druk nr 3/11), w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określenia terminu…
10. Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 …boku Tomasza Lesiaka, Lidii Matuszewskiej i Jerzego Mazurka. Ślubowanie radnego widnieje jako jeden z punktów porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej (do wglądu na naszej stronie). MPW…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
10. dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy 3 Maja
2015-04-24 …dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej…
2.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził…
3.
Paweł Szewczyk
46.-48. dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2
2017-05-31 …zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska…
4.
Mieczysław Jaroszewicz
24.dot. patologii w centrum Słupska
2018-10-02 …24.dot. patologii w centrum Słupska porządek czystość, sprzątanie ulic…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników