Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 95 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska / U95 …12/3 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska 95 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska / U95 czystość i porządek porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
2. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr — WYKREŚLONA …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska WYKREŚLONA odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Projekt uchwały nr 4/9 — w sprawie zmiany uchwały Nr LII/717/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska …Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska WYCOFANA odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
4. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr 50/9 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska — projekt wycofano …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska - projekt wycofano odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/39/18 — w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska …3/11 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska III/39/18 w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska radni…
radni
6. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr — Wycofane z porządku obrad …dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". Wycofane z porządku obrad woda i ścieki…
woda i ścieki
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …36/2 W sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021”. 424 w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
8. Sesja nr 2 z dnia
2018-11-28
Projekt uchwały nr 2/14 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty …opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Wykreślona z porządku obrad nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
nieruchomości odpady
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/717/18 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska …52/6 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska LII/717/18 17 1 2 3 0 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów 2018-12-20 9:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy bieżące…
2. Komisja Gospodarki Komunalnej …Komisja Gospodarki Komunalnej 2018-12-21 12:00 Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …Sprawy regulaminowe. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie […] i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”. 2018-09-20 porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. 3. Omówienie i zaopiniowanie…
4. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie złamania postanowień § 18 ust.1 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja…
5. Komisja Edukacji …Komisja Edukacji 2018-12-19 8:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
6. Komisja Spraw Społecznych …Komisja Spraw Społecznych 2018-12-18 9:00 Proponowany porządek posiedzenia: Sprawy regulaminowe. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. Wniosek Komisji dot wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące…
7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-18 12:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Rozpoznanie skargi na działalność…
8. Komisja Finansów …Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok. Sprawy bieżące. 9;00 2018-01-26 9;00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji projektu transportowego węzła integracyjnego wraz z jego prezentacją. Omówienie […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2018-02-23 9:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat rewitalizacji Podgrodzia i Śródmieścia – zakres robót i terminy ich realizacji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy […] projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". (Druk Nr 55/1) 2018-09-21 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności spółek miejskich prawa handlowego z…
9. Komisja Edukacji …z 20 marca 2018 r. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2018-10-16 9:05 Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe. 2. Przyjecie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2017 do października…
10. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna 2018-12-21 9:00 Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe 2. Wniosek Komisji dot. wyboru Przewodniczącego Komisji. 3. Wniosek Komisji dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. XXXVI Sesja Rady Mieskiej 2017-02-15 …dzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a także rozpatrzą skargę na Prezydenta. Szczegóły znajdują się poniżej. Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Ślubowanie radnego Daniela Jurszy. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w […] lutego 2017 r.). Podjęcie uchwał: w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” (druk nr 36/2); w sprawie zmian w budżecie Miasta…
2. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …Już 31 Sierpnia o godzinie 14:00 rozpocznie się 56 Sesja Rady Miaskiej w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia…
3. X Sesja Rady Miejskiej 2015-04-28 …godz. 9:00 rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do oglądania  on-line .  Porządek obrad…
4. 1 Sesja Rady Miejskiej w Słupsku 2018-11-21 …w Słupsku, której głównym tematem będzą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowej kadencji. Porządek obrad 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji…
5. Analiza rejestru umów październik — grudzień 2017 2018-01-15 …oraz często treść umowy.   Zebrane w rejestrze wydatki kategoryzujemy według celu na jakie zostały przeznaczone, w porządku alfabetycznym, a następnie sumujemy wydatki w poszczególnych grupach…
6. Analiza rejestru umów styczeń-marzec 2018 2018-04-15 …oraz często treść umowy.   Zebrane w rejestrze wydatki kategoryzujemy według celu na jakie zostały przeznaczone, w porządku alfabetycznym, a następnie sumujemy wydatki w poszczególnych grupach…
7. Analiza rejestru umów lipiec — wrzesień 2017 2017-10-15 …oraz często treść umowy.   Zebrane w rejestrze wydatki kategoryzujemy według celu na jakie zostały przeznaczone, w porządku alfabetycznym, a następnie sumujemy wydatki w poszczególnych grupach…
8. 4 Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 …Sesja Rady Miejskiej 2019-01-24 Dnia 30 stycznia 2019 roku odbędzie się 4 Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Słupska I stopnia Pani Lidii Matuszewskiej. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska […] r. (stan na dzień 12 stycznia 2019 r.). Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2018 rok. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok…
9. 59 Sesja Rady Miejskiej 2018-10-24 …Już 24 Października o godzinie 9:00 rozpocznie się 59 sesja Rady Miejskiej w Słupsku.  Porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych. Podjęcie apelu…
10. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …Serdecznie zapraszamy, sesja rozpocznei się o godzinie 9:00 w sali 211 Urzędu Miasta Słupsk.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził…
2.
Anna Rożek
10. dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy 3 Maja
2015-04-24 …dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej…
3.
Mieczysław Jaroszewicz
24.dot. patologii w centrum Słupska
2018-10-02 …24.dot. patologii w centrum Słupska porządek czystość, sprzątanie ulic…
4.
Paweł Szewczyk
46.-48. dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2
2017-05-31 …zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników