Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr z dnia
Projekt uchwały nr 50/9 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska — projekt wycofano …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska - projekt wycofano odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 424 — w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021” / U:424 …36/2 W sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017-2021”. 424 w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta…
bezpieczeństwo drogi środowisko zdrowie
3. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/717/18 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska …52/6 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska LII/717/18 17 1 2 3 0 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie…
środowisko
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 95 — w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska / U95 …12/3 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska 95 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska / U95 czystość i porządek porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
5. Sesja nr 55 z dnia
2018-08-08
Uchwała nr — Wycofane z porządku obrad …dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi". Wycofane z porządku obrad woda i ścieki…
woda i ścieki
6. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr — WYKREŚLONA …50/9 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska WYKREŚLONA odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie […] miasta na 2015 r.), sprawy bieżące. 2015-02-16 9:00 Sprawy regulaminowe, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta w 2014 r. (Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej, Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej […] bezpieczeństwa w ruchu drogowym (informacja: Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej), ocena realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy bieżące. 2015-05-18 9:00 Sprawy…
2. Komisja Rewizyjna …na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie złamania postanowień § 18 ust.1 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska przyjętego uchwałą Nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja…
3. Komisja Gospodarki Komunalnej …Sprawy regulaminowe. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy z zarządu Infrastruktury Miejskiej. Omówienie…
4. Komisja Finansów …Ustalenie planu pracy Komisji na 2018 rok. Sprawy bieżące. 9;00 2018-01-26 9;00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Zapoznanie się z harmonogramem realizacji projektu transportowego węzła integracyjnego wraz z jego prezentacją. Omówienie […] i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące. 2018-02-23 9:00 Proponowany porządek obrad: Sprawy regulaminowe. Informacja na temat rewitalizacji Podgrodzia i Śródmieścia – zakres robót i terminy ich realizacji. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. X Sesja Rady Miejskiej 2015-04-28 …godz. 9:00 rozpocznie się X sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do oglądania  on-line .  Porządek obrad…
2. IX Sesja Rady Miejskiej 2015-03-23 …rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Wszystkie projekty uchwał znajdziecie Państwo u nas na stronie. Porządek obrad można podejrzeć  tutaj Zapraszamy…
3. Kolejna sesja… 2016-06-22 …kolejna sprawa z mandatami w tle. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym porządkiem obrad dostępnym na  stronie BIP…
4. 53 Sesja Rady Miasta 2018-06-27 …Serdecznie zapraszamy, sesja rozpocznei się o godzinie 9:00 w sali 211 Urzędu Miasta Słupsk.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji…
5. 58 Sesja Rady Miasta 2018-09-26 …Już 26 Września o godzinie 9:00 Rozpocznie się kolejna esja Rady Miasta w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze p…
6. Pierwsze obrady Rady Miejskiej w 2017 2017-01-25 …o godzinie 9:00 pierwsza noworoczna XXXV Sesja Rady Miejskiej. Zapowiada się ciekawe posiedzenie...    Porządek obrad na stronie:  http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/posiedzenia_rady_miejskiej/217.html.    Zachęcamy do interesowania się działalnością miejscowej Rady oraz radnych…
7. Sesja XXIII 2016-03-29 …o 9:00 XXIII w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej w Słupsku! W porządku obrad m.in. projekty dotyczące likwidacji Biura Urbanistycznego Miasta Słupska, wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz wygaśnięcia mandatu […] radnego Szewczyka. Więcej informacji odnośnie porządku obrad  tutaj . Zapraszamy także do śledzenia sesji na bieżąco pod  adresem…
8. Ślubowanie nowego radnego 2017-02-15 …boku Tomasza Lesiaka, Lidii Matuszewskiej i Jerzego Mazurka. Ślubowanie radnego widnieje jako jeden z punktów porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej (do wglądu na naszej stronie). MPW…
9. 56 Sesja Rady Miejskiej 2018-08-31 …Już 31 Sierpnia o godzinie 14:00 rozpocznie się 56 Sesja Rady Miaskiej w Słupsku.  Porządek obrad Sprawy regulaminowe. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia…
10. XXXVII Sesja Rady Miejskiej 2017-03-23 …uchwał, a zatem zapowiada się naprawdę ciekawa sesja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej. Porządek obrad: 1.Sprawy regulaminowe. 2.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jerzy Mazurek
41. W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził te wycenę? Jaka firma lub jaki rzeczoznawca? 3. Jaka była czy jest wartość księgowa aquaparku?
2017-04-27 …W dyskusji nad informacją bieżącą Prezydenta Miasta nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego (pkt 9. porządku obrad Rady Miejskiej) radny zapytał: 1. Jaką metodą dokonano wyceny przedsiębiorstwa, jakim jest Spółka Trzy Fale? 2. Kto przeprowadził…
2.
Paweł Szewczyk
46.-48. dot. opracowania programu opieki nad zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska 2
2017-05-31 …zabytkami Miasta Słupska; dot. obniżenia kwoty partycypacji zwrotnej wymaganej przy najmie lokali mieszkalnych z zasobów STBS; dot. nieporządku przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nowobramska…
3.
Mieczysław Jaroszewicz
24.dot. patologii w centrum Słupska
2018-10-02 …24.dot. patologii w centrum Słupska porządek czystość, sprzątanie ulic…
4.
Anna Rożek
10. dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej Policji przy ulicy 3 Maja
2015-04-24 …dot. realizacji wniosku Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 2015 r. o wystąpienie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeprowadzenie remontu w Komendzie Miejskiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników