Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 494 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. …w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 96 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 …odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty 96 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości […] i zagospodarowania tych odpadów na terenie nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczone opłaty / U96 odpady komunalne opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
3. Sesja nr 46 z dnia
2017-12-28
Uchwała nr — WYCOFANA …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty WYCOFANA odpady wywóz […] śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-04
Uchwała nr VI/36/15 — w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 …6/1 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości […] zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 VI/36/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U36 odpady komunalne opłaty odpady wywóz…
odpady opłaty
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 462 — w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 462 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkohol opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol opłaty pomoc społeczna
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-05-30
Uchwała nr LII/709/18 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska …52/8 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska w sprawie zmiany uchwały […] Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska LII/709/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej […] w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia…
drogi finanse opłaty
7. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 86 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 86 w sprawie […] Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty / U86 odpady opłaty
odpady opłaty
8. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 382 sport […] opłaty sport…
opłaty sport
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 448 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 …37/20 W sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7. 448 w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi […] przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 / U:448 opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
10. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 380 — 380 — w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania opłaty parkowanie…
opłaty parkowanie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku. Omówienie i zaopiniowanie […] materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Kultury. Zaopiniowanie wysokości opłat preferencyjnych za korzystanie ze Stadionu przy ul.Zielonej w Słupsku. Sformułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na…
2. Komisja Rewizyjna …rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie wprowadzenia we wrześniu 2015 r. zmian w wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do zasobów komunalnych miasta Słupska, rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Miejskiego […] działaniami w zakresie określenia wysokości odpłatności za mienie komunalne oddane w zarząd SOSiR oraz bezzasadnego zawyżania kosztów opłaty za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. 10.Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów…
3. Komisja Finansów …sposobu planowania inwestycji, zaopiniowanie projektów uchwał. 2015-03-20 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, podatki i opłaty, omówienie sposobu kontroli i nadzoru nad inwestycjami. 2015-04-24 9:00 Sprawy regulaminowe i bieżące, analiza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników