Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 49 z dnia
2018-02-28
Projekt uchwały nr 49/16 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania parkowanie…
parkowanie
2. Sesja nr 29 z dnia
2016-08-31
Uchwała nr 335 — 335 — w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. …w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 534 — w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania …listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania 534 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą […] listopada 2016 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania parkowanie…
parkowanie
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr 50/8 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie opłaty — projekt wycofano …w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie opłaty w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych […] i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie opłaty - projekt wycofano odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
5. Sesja nr 35 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 421 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421 …listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania 421 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z […] listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania / U:421 Płatne parkowanie opłaty
opłaty
6. Sesja nr 33 z dnia
2016-12-14
Uchwała nr 398 — 398 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. …33/4 398 398 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku. opłaty opłaty
opłaty
7. Sesja nr 32 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 382 — 382 — w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości …w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 382 sport […] opłaty sport…
opłaty sport
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej …40/30 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej 521 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej opłaty
opłaty
9. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr Druk 50/15 — w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. …Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. w sprawie zmiany […] Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Druk 50/15 odpady […] wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
10. Sesja nr 42 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 572 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku …42/26 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku 572 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie […] pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku opłaty
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników