Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. Uchwała Nr XVIII/245/12 młodzież młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
młodzież partycypacja
2. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/8 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży …wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska…
komunikacja miejska
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" …50/10 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" L/687/18 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Wynik głosowania zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki […] młodzież
młodzież zdrowie
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" …50/10 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" L/687/18 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" szkoły podstawowe, gimnazja, licea zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka…
szkoły zdrowie
5. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr IX/143/19 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska …9/4 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Miasta Słupska w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium […] Miasta Słupska IX/143/19 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska…
finanse odznaczenia oświata
6. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr IX/144/19 — w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska …w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym […] w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska IX/144/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze […] w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym…
finanse odznaczenia oświata
7. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr IX/146/19 — w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska, od dnia 1 września 2019 roku. Publikacja Dz.U.W.P. z dnia 30 lipca 2019 r. poz. 3592 …września 2019 roku. Publikacja Dz.U.W.P. z dnia 30 lipca 2019 r. poz. 3592 szkoły podstawowe, gimnazja, licea młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata szkoły
8. Sesja nr 16 z dnia
2020-02-26
Projekt uchwały nr 16/4 — wycofany — w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączeniu jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. …do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata szkoły
9. Sesja nr 17 z dnia
2020-04-29
Uchwała nr XVII/315/20 — w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. …do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. młodzież szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
młodzież oświata szkoły
10. Sesja nr 22 z dnia
2020-09-30
Uchwała nr XXII/389/20 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 …włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy […] w Słupsku - „Medyk” (wyjazdowa część posiedzenia), zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół z terenu Miasta Słupska kształcących młodzież i dorosłych w kierunkach promedycznych” (z udziałem dyrektorów szkół), plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w Słupsku, omówienie i […] i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie objęte przedmiotem działania komisji merytorycznych. 2014-12-19 10:00 Sprawy regulaminowe…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, uzależnienia (w tym problem dopalaczy i narkotyków) wśród dzieci i młodzieży, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in. sprawozdań za 2015 rok: z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy […] Sprawy regulaminowe. Informacja nt. roli pielęgniarki szkolnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Informacja nt. sposobów wykorzystania dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Lotha / Obrońców Wybrzeża i możliwości sfinansowania przedsięwzięć. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
8. dot. dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży
2015-04-13 …dot. dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży
2.
Anna Mrowińska
4. dot. zachowania prezydenta podczas spotkania z młodzieżą
2015-03-25 …dot. zachowania prezydenta podczas spotkania z młodzieżą
3.
Anna Mrowińska
58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r.
2017-10-02 …interpelacja 2017-10-02 58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r…
4.
Daniel Jursza
10. Radny zawnioskował o sprawdzenie, czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego szkoda byłoby, gdyby ten program nie był kontynuowany w przyszłym roku.
2017-12-28 …czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego szkoda byłoby…
5.
Andrzej Obecny
20. dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-02-02 …do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
6.
Robert Danielkiewicz
23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych
2018-03-06 …interpelacja 2018-03-06 23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych…
7.
Anna Rożek
117. dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach
2018-06-20 …dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Daniel Jursza
19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-09-28 …Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
9.
Kazimierz Czyż
26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia
2018-09-26 …26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież sport…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników