Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 161 — 161 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. …dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu. Uchwała Nr XVIII/245/12 młodzież młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum…
młodzież partycypacja
2. Sesja nr 48 z dnia
2018-01-31
Projekt uchwały nr 48/8 — w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży …wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska…
komunikacja miejska
3. Sesja nr z dnia
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" …50/10 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" L/687/18 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" Wynik głosowania zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki […] młodzież
młodzież zdrowie
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr L/687/18 — w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" …50/10 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" L/687/18 w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020" zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki szkoły podstawowe…
szkoły zdrowie
5. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr IX/143/19 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska …9/4 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Miasta Słupska w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium […] Miasta Słupska IX/143/19 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska…
finanse odznaczenia oświata
6. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr IX/144/19 — w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska …w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym […] w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska IX/144/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze […] w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym…
finanse odznaczenia oświata
7. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-26
Uchwała nr IX/146/19 — w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska, od dnia 1 września 2019 roku. Publikacja Dz.U.W.P. z dnia 30 lipca 2019 r. poz. 3592 …lipca 2019 r. poz. 3592 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea młodzież
młodzież oświata szkoły
8. Sesja nr 16 z dnia
2020-02-26
Projekt uchwały nr 16/4 — wycofany — w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączeniu jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. …do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata szkoły
9. Sesja nr 17 z dnia
Projekt uchwały nr 17/12 — w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 …do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji …Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: funkcjonowanie placówek oświaty, wychowanie oraz kształcenie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki. 2014-12-19 10:30 Sprawy […] w Słupsku - „Medyk” (wyjazdowa część posiedzenia), zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół z terenu Miasta Słupska kształcących młodzież i dorosłych w kierunkach promedycznych” (z udziałem dyrektorów szkół), plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w Słupsku, omówienie i […] i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy bieżące 2018-06-18 9:00 Sprawy regulaminowe. Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka…
2. Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego …rozpatrywanie spraw dotyczących: przestrzeganie aktów prawa miejscowego, porządek publiczny na obszarze miasta Słupska, obszary patologii społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawy obywatelskie nie objęte przedmiotem działania komisji merytorycznych. 2014-12-19 10:00 Sprawy regulaminowe…
3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych …Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, uzależnienia (w tym problem dopalaczy i narkotyków) wśród dzieci i młodzieży, omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym m.in. sprawozdań za 2015 rok: z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy […] Sprawy regulaminowe. Informacja nt. roli pielęgniarki szkolnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Informacja nt. sposobów wykorzystania dwóch budynków poszpitalnych przy ul. Lotha / Obrońców Wybrzeża i możliwości sfinansowania przedsięwzięć. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Sprawy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Anna Rożek
8. dot. dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży
2015-04-13 …dot. dofinansowania wyjazdu grupy młodzieży
2.
Anna Mrowińska
4. dot. zachowania prezydenta podczas spotkania z młodzieżą
2015-03-25 …dot. zachowania prezydenta podczas spotkania z młodzieżą
3.
Anna Mrowińska
58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r.
2017-10-02 …interpelacja 2017-10-02 58. dot. stanu zatrudnienia słupskich nauczycieli oraz liczby dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w słupskich placówkach edukacyjnych 1 września 2016 i 2017 r…
4.
Daniel Jursza
10. Radny zawnioskował o sprawdzenie, czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego szkoda byłoby, gdyby ten program nie był kontynuowany w przyszłym roku.
2017-12-28 …czy faktycznie jest problem ze zgłoszeniem się do realizowanego w Słupsku od lat, kierowanego do dzieci i młodzieży programu streetworkingu – czy rzeczywiście brakuje osoby, która by wzięła odpowiedzialność za ten projekt. Zdaniem radnego szkoda byłoby…
5.
Andrzej Obecny
20. dot. przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-02-02 …do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych w spr. możliwości wprowadzenia w Słupsku darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
6.
Robert Danielkiewicz
23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych
2018-03-06 …interpelacja 2018-03-06 23. dot. przypadków wystąpienia wszawicy wśród dzieci i młodzieży w słupskich żłobkach i placówkach oświatowych…
7.
Anna Rożek
117. dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach
2018-06-20 …dot. żywności spożywanej przez dzieci i młodzież w słupskich szkołach, przedszkolach i żłobkach dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Daniel Jursza
19.dot. wniosku do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży
2018-09-28 …Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
9.
Kazimierz Czyż
26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia
2018-09-26 …26.dot. opłat za sale gimnastyczne dla dzieci i młodzieży MKS Słupia dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież sport…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników